Trang

26 tháng 2, 2019

VĂN TẾ BẠNHai năm nhung nhớ bạn hiền Khai phá Thông-vi-vu
( 01/3/2017_2019)

Mây còn giăng cuối núi;
Sóng vẫn bủa đầu ghềnh.
Bút gác buồn tênh;
Nghiên nằm ảo não.
Hai bốn tháng vèo trôi, nhật nguyệt thoi đưa nào lai đáo;
Bảy trăm ngày thấp thoáng, âm dương biền biệt chẳng hồi quy.

Bởi anh:
Cần cù gieo đất lục, dẫu gót mềm cứ hăng hái phát huy;
Mẫn cán cấy đồng xanh, mà tay dẻo luôn say sưa khai phá.
An đắc hiếu hoà biến thiên hạ;
Bất linh ác nghịch tại nhân gian. (1)

Nuôi trong tim chữ tín trọng thành toàn;
Giữ tận dạ lời thề nghiêm trọn hảo.
Nhãn tiền sắc tướng giai thành ảo;
Khúc lý ca thanh bất yếm tân. (2)

Nhớ khi xưa:
Thắp đèn thao thức, khuyên nhân sinh bằng nhã nhạc tơ đàn;
Chong mắt trầm tư, nhủ thế tục với linh ca phím dệt.
Bút động kinh hàn nguyệt;
Cầm minh tống tịch dương. (3)

Bởi Thiên duyên vạch sẵn điều thương;
Do Thánh triệu ghi dành sự tốt.
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”;
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi (4)

Biển hát xướng reo vui;
Thông vi vu náo nức.
Tựa Đa-vít ca hoà: “Hoặc tiếu hoặc đề chân diện mục”;
Như Lão Lai nhảy múa: “Vi ca vi vũ cải thanh dung. (5)

Ngậm niềm đau nội bộ vô trung;
Ôm nỗi khổ cận thân bất nghĩa.
Chấp nhận Thiên sai, vâng uống cạn ly sầu thấm thía;
Tuân hành Thánh ý, nguyện ăn xong chén đắng thương đau.

Cha từ nhân cởi ách u sầu;
Chúa dấu ái thâu gông khắc khổ.
Bởi bạn đã hoàn thành nghề ngư phủ;
Do anh luôn chu tất nghiệp nông gia.

Cá tươi ngon trĩu lưới chan hoà;
Lúa mẩy rộm tràn kho chất ngất.
Trần gian hữu hạn mong manh, trả xác thể anh về cõi đất;
Thiên quốc triền miên vĩnh cửu, trao linh hồn bạn đến quê trời.

Bảy trăm ngày vĩnh biệt vèo trôi;
Hai bốn tháng từ ly chóng vánh.
Chút tưởng niệm thắp hương trầm canh cánh;
Vài suy tư dâng nến toả niềm yêu.

Nguyện xin:
Thánh quan thầy đỡ vực trăm điều;
Thần bổn mệnh đưa  dìu một lối.
Được ân thưởng về quê hương Thượng giới;
Cho hỷ hoan đến hưởng phúc Thiên đàng.

Miên viễn thanh nhàn;
Muôn đời phước hạnh.
A-mạnh!
Tưởng linh!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp
__ __ __
Chú thích:
(1)    Mong được hiếu hoà khắp thiên hạ;
Để không ác ngược dưới trần gian.

 (2)Trước mắt nhan sắc đều hư ảo;
Trong khúc ca thanh không chán mới.

(3) Động bút kinh trăng lạnh;
Gảy đàn tiễn chiều tà.

 (4) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch nghĩa :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(5)Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng khuôn mặt;
Khi ca khi múa thay đổi dung nhan.

VĂN TẾ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC +GIU-SE VŨ DUY THỐNGTƯỞNG NHỚ 2 NĂM (01.3.2017-2019)

Gương xưa bóng bặt;
Dáng cũ hình phai.
Hai bốn tháng lần tay;
Bảy trăm ngày bấm đốt.

Dẫu sáu lăm niên kỷ, lực vẫn tràn đầy, đáp Thánh lệnh ra đi đột ngột;
Dù đáo thọ lục tuần,  hồn còn sung mãn, vâng Thần thiêng trẩy bước thình lình.
Lạc hoan cho trăm họ, thơm nồng tặng lại nhân sinh;
Tân khổ nhận một mình, Đắng chát đưa vào xác mục.

Nhớ linh xưa:
Chốn ruộng lúa đồng xanh, nghiệp vững nông phu gieo mạ đức;
Nơi trùng khơi biển biếc, nghề tinh ngư phủ bủa tơ thần.
 Cá đầy khoang ắp khẳm man vàn;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ngất.

Mài nghiên thắp nến vò đầu, đầy phấn khởi băn khoăn gieo khúc nhạc ;
Nhấc bút khêu đèn vắt óc, rất hân hoan mài miệt dệt lời ca.
Thông vi vu hát xướng chan hoà;
Tùng dào dạt ru hời đượm thắm.

Đường tín lý kêu vời ai chìm đắm;
Lối phúc âm vẫy gọi kẻ chơi vơi.
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi" ;
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”. (1)

Than ôi:
Đầu mùa Chay, người mục tử xuôi tay đường đột;
Khởi tiết hạ, vị chủ chiên nhắm mắt vội vàng.
Ngưng mạch mệnh tàn;
Cạn nguồn sinh khí.

Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý;
Lâm sao dạ tịch, thụ thảo thanh ai nguyệt nhất luân.(
2)
Xác trầm thinh trả cõi đất u buồn;
Hồn vút bổng về quê trời hoan hỷ.

Dẫu xa cách:  Ảnh lạc thanh tùng lý;
Nhưng rất gần: Thần lưu tử trướng trung.(3)
Chốn phù vân xin ngước hướng cửu trùng;
Nơi vĩnh cửu hãy nghiêng nhìn hạ trạch.

Chúng chiên nay:
Hình tiết nan di phương thiết thạch;
Kiên thao bất cải nại băng sương.(
4)
Chờ ngày sau hội ngộ chốn thiên đường;
Đợi mai hậu tao phùng nơi thượng vĩnh .

Dâng nến toả hoài dâng cha khả kính;
Thắp hương trầm tưởng niệm vị hiền nhân.
Hai bốn tháng mãn phần;
Bảy trăm ngày xuôi mệnh.

Thuận lệnh;
Tồn tâm.

Bùi Nghiệp

Chú thích:
(1) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu La-tin:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch Việt ngữ :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(
2)Đất phẳng xuân sâu, tích linh âm đứt, mây nghìn dặm;
Rừng thưa đêm vắng, cây cỏ thanh buồn, trăng một vầng

(3) Hình ảnh lạc trong tùng xanh
Tinh thần lưu giữa trướng tím.

(
4) Vững chí khôn dời niềm sắt đá
Kiên tâm chẳng đổi mặc băng sương5 tháng 2, 2019

CÁO THỊ TRƯ VƯƠNG
Triệt thoái cựu niên;
Khai thông năm mới.
Cáo thị  vuaTrư!
Tuyên ngôn soái Hợi.

Trôi vèo thời khắc, quá khứ lui khắp chốn buồn tênh;
Thấm thoát âm quang, tương lai tiến muôn nhà phấn khởi.
Chó chuồn hạ phướn lủi thủi xuội lơ;
Heo nhảy giăng cờ tung hoành phơi phới.

Nghiệm ngọn dò nguồn;
Truy căn nhớ cội.
Suy ra tính tốt rõ lành;
Nghĩ lại điều hư đầy tội.

Xấu hổ thay:
Tán tỉnh Hằng nga bởi dâm đãng nhập nhằng;
Hàm ơn Vương Mẫu tha dục tinh quấy rối.
Tính xấu không chừa háo sắc lăng nhăng;
Điều hư chẳng bỏ mê hoa bê bối.

Tham ăn chẳng kể trưa chiều;
Tục uống không chừa sáng tối.
Tiền nhân gieo huyết thống truyền lưu;
Hậu duệ gặt di căn tiếp nối.

Tự hào lắm:
Tổ tông ta Nguyên soái Tiên bồng ;
Dòng tộc tớ Ngộ năng Bát giới.
Dù bảy hai thông địa sát, cây thiết bàng sư huynh diệt quỷ ngần ngừ;
Chỉ ba sáu phép thiên cang, ngọn bồ cào tiểu đệ trừ ma tuyệt đối.

Tai to đùng khí lực tiềm tàng;
Bụng lớn bự tim gan nổi trội.
ChứcTịnh đàn hưởng lộc khỏe re;
Ngôi Sứ giả thu ân gấp bội.

 Ngày nay:
Tam sinh rực rỡ giữa hàng;
Lục súc nghiễm nhiên chung hội.
Danh xưng mỗi chốn: trệ- cúi- thỉ- trư;
Tên gọi tùy vùng: Lợn- heo- ủn- hợi.

Sống chẳng ước giường cao;
Chết không màng mộ khối.
Thề tri ân sinh ký thân dâng;
Nguyện di chúc tử quy mạng gởi.

Lòng xả thân khi vui vẻ hài hòa;
Quyết vị nghĩa lúc khóc sầu bối rối.
Đôi lứa vui vầy hòa hợp, cỗ lòng chay cảm tạ ông mai;
Vợ chồng hạnh phúc thủy chung, mâm thủ cấp tri ân bà mối.

Quân sát sinh lạt trói đè ngang;
Lão đồ tể dao găm thọc tới .
Éc vài câu tim vỡ tàn sinh;
Ộc một tiếng huyết trào hấp hối.

Thế rồi:
Trưng bày giỗ chạp ma chay;
Chế biến tiệc tùng cưới hỏi
Ngoại hình lổn ngổn: Giò- thăn- nạc- mỡ- thủ- mông;
Nội tạng ê hề: Cật- họng-  tim- gan- phèo- phổi.

Luộc- chiên- xào- nấu um đầy;
Ninh- mọc- giò- nem vô khối.
Bát tiết canh đặt xuống nguội đông;
Tô bầu dục bưng lên nóng hổi.

Đĩa nem ngon quéo lưỡi dậy mùi ; 
Nồi lẫu dịu quăn môi ngút khói .
Tay gắp tựa giông tràn;
Miệng nhai như sấm trổi.
Chép mồm đánh ực, rung đùi nhịp nhịp khen lao;  
Khà họng gật gù, ngoác miệng oang oang cười nói.

Đau đớn quá, kể không xong tâm sự lùng bùng;
Xót xa thay, Than chẳng hết nguồn cơn rắc rối.

Thôi vậy:
Dạ từ bi bỏ hận dung tình;
Tâm hỷ xả buông thù xá tội.
Cờ vào tay phải phất liên hồi;
Ghế đã xếp nên ngồi phấn khởi.

Chắc chắn an vui;
Đoan nguyền thơ thới.
Lăn tay: Heo;
Đóng triện: Hợi!

Bóng Tà Dương – Bùi NghiệpXUÂN VĨNH CỬU(Độc vận)

Tứ thời luân chuyển;
Bát tiết tuần hoàn.
Vạn nhà  hạnh phúc;
Trăm họ khang an!

Cựu nhật qua, ách nạn phăng trôi theo tuế nguyệt;
Minh niên đến, an bình kíp ngự với tâm can.
Hồng diệp tân sinh xuân trướng noãn.
Ngân hà sơ độ dạ hương thâm. (1)

Tình Chúa tựa nắng mai, soi sắc thắm hồng ngàn tia ấm;
Ơn Trời như mưa móc, tưới lộc non xanh vạn nhánh mầm.
Kìa én nghiêng trời - múa chao rợp bóng;
Nọ hoa ngập đất – phô sắc man vàn.

Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa diệm.
Bồ tửu hân liên cẩn tửu châm. (2)
Ướp đời thêm vị thắm;
Nồng thế nức hương lan.
                                                                      
Trút  bỏ buồn phiền vơi lắng;
Giữ gìn an lạc chứa chan.
Già nhủ cháu con chớ quên cội rễ;
Trẻ ghi trưởng thượng đâu mất nguồn căn.

Lộc trổ sơn lâm,  đức tài chiếu toả che trời đất;
Phước thâm giang hải, trung nghĩa nồng nàn phủ thế nhân.
Gia quyến thuận hoà tăng hạnh phúc;
Tình người yêu mến ngập hân hoan.

Huyên thảo điệt linh thiêm  tú sắc.
Lê viên khách thọ bá huy âm. (3)
Rượu vài ngụm lao xao hương vị đọng;
Thơ mấy vần tươi tắn quyện thanh ngân.

Khắc vui trần thế mau qua mất,
Hoan lạc thiên đường miên viễn luôn.
Cầu ánh chiếu soi tăng vạn phúc;
Nguyện cơn mưa giáng trải muôn ân.

Cuộc trăm tuổi - là di trú thế trần hữu hạn;
Cõi vạn niên – chính hồi hương thiên quốc vô ngần.
Bờ nhân thế mơ phù hoa huyền ảo;
Bến quê trời thực vĩnh cửu hồng ân.

Nay thế trần đây, ăn ở tròn nhân tròn nghĩa;
Mai thiên quốc đó, nghỉ an vẹn kiếp vẹn phần.
Đấng vô thủy vô chung, đầy phép tắc tác sinh ức vạn;
Bậc hữu tiền hữu hậu, đủ quyền năng tạo dựng muôn ngàn.

Nguyện thần khí đến gieo tràn xã tắc;
Cầu chúa xuân về trải ngập giang san.
Dâng đôi bạch lạp!
Thắp đỉnh trầm nhang.

Hành trình thế tục!
Hướng vọng thiên đàng!...

Bùi Nghiệp

--==---
Chú thích:
(1)Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm.
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng
(2)Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp.
Rượu nho cùng với rượu cẩn mời
(3) Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp.
Vườn  lê chúc thọ rộn âm thanh


12 tháng 9, 2018

VĂN TẾ CHA PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê HOÀNG ĐÌNH MAIVĂN TẾ CHA PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê HOÀNG ĐÌNH MAI
(Nhà văn Gã Siêu)
 (Từ trần 01.9.2018)


Về nơi vĩnh phúc;
Xa chốn trần ai.
Bảy mốt tuổi người đời, hoà lận đận chồn chân tục luỵ;
Bốn ba năm linh mục, mãi trung thành vui bước thiên sai.

Khi xưa:
Từ Ngọc Thạch đầu tiên phấn khởi;
Đến An Sơn tiếp nối bừng say. (1)

Dạy tín hữu ngôn từ trau chuốt;
Khuyên chiên đàn chữ nghĩa khoan thai.
Việc quản lý ngày ngày trung tín;
Báo Tĩnh tâm tháng tháng miệt mài.

Ôm đè khối óc;
Nặng trĩu bờ vai.
Vằng vặc Khuê tinh, nụ hàm tiếu tươi hồng dìu dắt;
Ngời ngời Các tú, hoa mẫu đơn thắm đỏ minh khai.(2)

Ấnh mắt lộ nhân hiền, sớt sẻ ly tao ngọt đắng;
Khuôn dung ngời phúc hậu, trùng phùng hội ngộ nồng cay.
Đèn chiếu toả, Tuỵ Hiền soi bùng uốn nắn;
Bút thần thông, Gã Siêu vạch nét thẳng ngay. (3)

Than ôi!
Vân toả Long giang nhân bất kiến; (4)
Nguyệt minh Thất lĩnh hạc qui lai.
Giá nghiên son đột ngột rơi tan, hồn nghệ sĩ phiêu du vĩnh phúc;
Ngòi bút sắt bất ngờ bẻ gẫy, trí văn nhân lãng đãng xuân đài.

Xuân ảnh dĩ tùy tàn nguyệt khứ;
Quế hương do trục hảo phong lai. (5)
Cha giã biệt vội vàng, buông tay lái bảy mươi niên khứ;
Người ra đi đột ngột, gác mái chèo thất thập cổ lai.

Dù chia ly cõi đất;
Dẫu cách biệt ngàn mây.
Nghiên mực khô, cứ đọng lại ngôn từ tế nhị;                                              
Trang sách khép, còn lưu ghi chữ nghĩa khôi hài.

Nay chúng con:
Thắp làn hương, ngàn tín hữu u sầu đẫm lệ;
Đốt ngọn nến, trăm chúng con nức nở chia tay.
Nguyện dẫn dắt đến quê Trời, khấn lượng từ nhân Đức Chúa;
Xin dìu đưa vào Đất hứa, nhờ lòng bảo hộ Quan thầy.

Vĩnh biệt!
U hoài!

Bùi Nghiệp
-- -- -- -- --

Chú thích:
 (1) Phó xứ Ngọc Thạch và chánh xứ An sơn.
(2)Sao Khuê, sao Các: tượng trưng sao chiếu mệnh văn nhân uyên bác trong nhị thập bát tú.
(3) Tuỵ Hiền và Gã Siêu là bút danh của cha.
(4)Mây khoá sông An giang người chẳng thấy; Trăng soi núi Thất sơn hạc bay về.
 (5)Xuân ảnh đã theo trăng xế bóng; Quế hương còn đuổi gió lành đi.


4 tháng 6, 2018

VĂN TẾ ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHI-LIP-PHÊ NGUYỄN KIM ĐIỀN
(Giỗ 30 năm ngày ly trần (08.06.1988-2018)


Thánh hiệu Phi-líp;
Danh xưng Kim Điền.
Dòng Phúc âm Tiểu đệ;
Tổng giám Mục cai quyền.

Sách ghi:
Từ Tân dậu (1921), miền Long Đức- Trà Vinh, khai nhịp sống môi chào hàng nhân thế;
Đến Mậu thìn (1988), xứ Sài Gòn - Chợ Rẫy , trút làn hơi diện kiến Đấng vô biên.

Thời thơ ấu bền tâm , trao dâng bước chủng sinh vững chãi ;
Lúc trưởng thành quyết chí, tận hiến đời linh mục trung kiên.
“Nên mọi sự cho mọi người”, khắc ghi  câu khẩu hiệu; (1)
Bởi muôn loài do Thiên Chúa, in tạc chữ tâm nguyền.

Xin nhập dòng Tiểu đệ Phúc âm, qua lục địa quan san cách trở;
Quyết theo học chư huynh gương sáng, chọn Phi châu ranh giới khác miền.
Tuy xa lạ mà tâm đồng ý hợp;
Còn ngỡ ngàng lại nghĩa hảo tình viên.
 
Rèn luyện tâm hồn minh mẫn;
Dũa mài trí tuệ thâm uyên.
Chia sẻ với hàng hàng khốn khổ;
Cảm thông cùng lớp lớp đau phiền.

Hồi bản quốc cam tâm, phu khuôn vác nhọc nhằn vất vả;
Về cố hương tình nguyện, đạp xích lô cơ cực truân chuyên.
Giúp an ủi cùng thứ hàng lao động;
Đem mến yêu đến tầng lớp thợ thuyền.

Ba chin tuổi, vinh phong chủ chăn Hội thánh;
Bốn bảy xuân, đáo nhậm Tổng giám Thừa Thiên.
Gậy bảo vệ ngăn ngừa đám sói;
Tay canh phòng chăm sóc đàn chiên.

Thuở ấy!
Nhân sinh chao đảo;
Thời thế ngả nghiêng.
Bè thống trị chê khinh tín ngưỡng;
Bọn đương cai dẫm đạp nhân quyền.

Tính toán đủ mọi mưu mô:  Quản thúc, cầm chân, khảo tra, bắt bớ;
Điều hành bao nhiêu thủ đoạn:  Tù đày, cản bước, lùng sục, tịch biên.
Chủng viện thanh trừng, cấm chỉ vị tông đồ dẫn đạo;
Giáo đường ngăn cản, đe loi người mục tử chăn chiên.

Dựa thế lực hoành hành lộ liễu;
Dùng uy trần hiếp đáp ngang nhiên. 
Xông pha dấn bước không ngừng, thề chống chọi bão giông vất vả;
Can đảm hành trình chẳng nghỉ, quyết đương đầu sóng gió truân chuyên.

Thảm thay:
Lão đương ích tráng, hùng tâm vị dĩ;
Vãn tiết kiên trinh, đẩu chí di kiên. (2)
Chưa trọng bệnh lại tàn sinh vội vã;
Còn an khang sao thảm tử đột nhiên.

Đất lục vẫn thông điều uẩn ức;
Trời xanh hằng thấu nỗi oan khiên.
Mười ngàn buổi tri ân vẫn nhớ;
Ba chục năm tưởng niệm nào quên.

Tận suy:
Mộc xuất thiên chi do hữu bản; 
Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên. (3)
Xưa thế tục long đong, nơi tạm bợ trăm sầu thao thức;
Nay quê trời nhàn nhã, chốn vĩnh hằng vạn phúc nghỉ yên.

Nguyện nâng đỡ giữ gìn tín đức;
Mong hộ phù ban phát ơn thiêng.
Tri ân cha khả ái!
Kính niệm đấng nhân hiền./.

Bùi Nghiệp
---------
(1) Khẩu hiệu giám mục của Đức cha: Nên mọi sự cho mọi người.
(2) Già còn mạnh sức, hùng tâm chưa hết; Tiết mạnh kiên trinh, chí mạnh càng bền.
(3)Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc;   Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.