Trang

8 tháng 10, 2014

CU HAY CỤ (*)

Thơ Đuờng lộc lư.1-
Kêu cu hoặc cụ, tớ luôn ừ.
Thắc mắc làm gì để bụng ư?
Cụ truớc chính cu duơng ngổ ngáo,
Cu sau là cụ rụt thù lù.
Ban ngày lịch sự: vênh gà trống ,
Đến tối tênh hênh:  rũ chuột chù.
Ngôn ngữ xưng hô nào bắt bẻ!
Cu cu cụ cụ tớ ư hừ.
2-
Nói nói cười cuời cổ lắc lư,
Kêu cu hoặc cụ, tớ luôn ừ.
Lai rai tới ngõ khom bàn toạ,
Thủng thỉnh lên giuờng gác chổng khu .
Đến xóm nguời thưa:  ông lão cụ ,
Về nhà vợ réo: bố thằng cu.
Hàm răng nhóp nhép lung lay rụng,
Sao cái bèo nhèo vẫn bám đu?
3-
Ruợu bầu trải chiếu lão ngồi tu,
Nhấm nháp đưa cay khoái gật gù.
Gọi hĩm hay em, bà cứ nguỷnh,
Kêu cu hoặc cụ, tớ luôn ừ.
Khuyên mình chớ cáu: văng thò lõ,
Nhủ vợ đừng khùng: tức ứa mu.
Bình tĩnh bu mày đừng thách đấu
Dĩ hoà vi quý chẳng đâu hư.
4-
Bằng hữu gặp nhau nhậu đứ đừ,
Hàn huyên sau truớc giải sầu tư.
Ba hoa dậy đất gào inh ỏi,
Phét lác rùm trời rống ngất ngư.
Gọi lão hay mày, ông cũng gật,
Kêu cu hoặc cụ, tớ luôn ừ.
Mốt mai liệu có còn tao ngộ?
Hay đã xa chơi chốn tít mù!
5-
Lúc này tuổi tớ sáu mươi dư,
Gọi cụ hay cu cũng một từ.
Quán nhậu tiếp viên đâu gọi cụ,
Chùa chiền ni nữ đố xưng cu.
Đầu xanh vênh váo ta tiền bối,
Tóc bạc khiêm nhường mỗ thất phu.
Con nít lâu năm là đúng nghĩa,
Kêu cu hoặc cụ, tớ luôn ừ.
Bongtaduong
(*) Nguời viết cố ý phạm đề và trùng từ - điệp ngữ.