Trang

7 tháng 3, 2020

VĂN TỂ GB VŨ VĂN RIỄNVĂN TẾ BẠN
(Gioan Baotixita Vũ Văn Riễn, từ trần 05.3.2020  tại San Diego – US)

Anh Riễn!
Anh Vũ Văn Riễn!
Xác biệt thế trần;
Hồn quy Thiên điện.

Thời thơ ấu sinh nơi đất Bắc, còn ngây thơ lẫm chẫm nét hồn nhiên;
Thuở thiếu nhi ngụ xứ miền Nam, đã mở trí hăng say đường tu luyện.
Nghiên bút chốn nhà tràng;
Sách đèn trong chủng viện.

Với bạn bè học hỏi lời thiêng;
Cùng trang lứa trau dồi ý thiện.
Mong nên người ngư phủ, KHAI  nguồn sông bủa lưới thu gom;
Ước thành thợ nông phu, PHÁ mạch đất bâm cày phát triển.

Ngờ đâu:
Cơ trời giáng tai ương;
Vận nước lâm nguy biến.
Giống nòi gieo hoạ tuốt đao;
Chế độ rước sầu gây chiến.

Buông nghiên sách vở, cậu sinh viên đắng đót buồn phiền ;
Rũ áo tu sinh, thầy giúp xứ bần thần quyến luyến.
Đành buông rời lý tưởng phó trao;
Bỗng đứt đoạn tâm tình dâng hiến.

Bỏ quê hương vượt cõi mốc biên thuỳ;
Rời xứ sở qua lằn ranh ngoại tuyến.
Rồi đến lúc thảnh thơi;  
Đã qua hồi hung hiểm.

Cũng tới ngày:
Hoạ rời xa lận đận vèo tan;
May lại đến yên hàn tiếp diễn.
Hoài mơ dĩ vãng, thường cô đơn độc bóng suy tư;
Tiếc nuối ngày qua, chỉ trầm mặc riêng mình hoài niệm.

Đôi ba lúc, cùng anh em nhắc chuyện xa xưa;
Thảng hoặc khi, với hữu hảo ôn dòng  kỷ niệm.
Dẫu một ngày bén nghĩa, bạn bè luôn nhắc nhớ tương giao;
Mà suốt kiếp bền duyên, bằng hữu vẫn ân cần thân thiện.

Tưởng qua đi đầu cuộc long đong;
Ngờ tiếp tục cuối đời mãn nguyện.
Quỹ nhân sinh ấn định rành rành;
Khung định mệnh ghi hằn hiển hiện.

Than ôi!
Trống gọi phách kìa vang;
Chuông truy hồn bỗng điểm.
Ánh chiều nghiêng réo gọi, bạn đi ngay chẳng chút ngại ngần;
Tia nắng héo vẫy vời, anh bước vội không màng lưu luyến. 

Bỏ thê noa giường chiếu ấm êm;
Xa cô phụ gối chăn âu yếm.
Thân bụi tro tàn tạ hư không;
Kiếp bóng bọt vỡ oà tan biến.

Chúng tôi nay:
Thắp làn hương ngước mắt cầu xin;
Đốt ngọn nến cúi đầu khẩn nguyện.
Mong anh vào bến ngàn thu;
Chúc bạn cập bờ vĩnh viễn.

 Biệt ly;
Tống tiễn!

KP Bùi Nghiệp