Trang

27 tháng 6, 2017

CHÚC THỌ ÂN SƯ

  

(Sáu tám ngược xuôi)

Xuôi:
Cao niên mừng chúc thọ cha,
Xin cầu tùng bách cội già an khang.                      
Chung quây dòn tiếng rộn vang,
Xem kìa: khôn đủ dậy răn ai là?
Đông vui toà Giám hiệp hòa,
Lên bừng ca hát miệng hoa vây tròn.
Xa dù ngày ngóng tháng trông,
Luôn luôn bày tỏ tạc hồn ghi tâm.
Mai hôm gầy héo xác thân,
Lo đừng lây lất, trở trăn vơi buồn.
Ngoài trong tha thiết hỷ hoan,
Cầu mong cha thọ chúc luôn an bình.

Ngược:
Bình an luôn chúc thọ cha,
Mong cầu hoan hỷ thiết tha trong ngoài.
Buồn vơi trăn trở lất lây,
Đừng lo thân xác héo gầy hôm mai .
Tâm ghi hồn tạc tỏ bày,
Luôn luôn trông tháng ngóng ngày dù xa.
Tròn vây hoa miệng hát ca,
Bừng lên hoà hiệp Giám toà vui đông.
Là ai răn dậy đủ khôn?
Kìa xem vang rộn tiếng dòn quây chung.
Khang an già cội bách tùng,
Cầu xin cha thọ chúc mừng niên cao.

Bùi Nghiệp 

VIẾNG MỘ ÂN SƯ(Đường thi thuận nghịch độc)
Xuôi:
Hương trầm tỏa ấm mộ tình thân
Niệm tưởng hồn cha biệt thế trần
Vương vấn những ngày bao thiết ái
Ấp ôm từng buổi lắm ghi ân
Đường khai bước tiến luôn vung trượng
Lối mở đi vào cứ dấn chân
Rường cột xứng cao ơn nhận lãnh
Thương yêu Chúa thưởng phúc riêng phần

Ngược:
Phần riêng phúc thưởng Chúa yêu thương
Lãnh nhận ơn cao xứng cột rường
Chân dấn cứ vào đi mở lối
Trượng vung luôn tiến bước khai đường
Ân ghi lắm buổi từng ôm ấp
Ái thiết từng ngày những vấn vương
Trần thế biệt cha hồn tưởng niệm
Thân tình mộ ấm toả trầm hương

Bùi Nghiệp 

10 tháng 6, 2017

VĂN TẾ TỐT KHỐC(Giỗ 100 ngày bạn hiền lớp Khai Phá: Cố GM Giu-se Vũ Duy Thống)
Chung thất vèo qua;
Trăm ngày chợt tới.
Tâm còn thương vời vợi;
Trí vẫn nhớ khôn nguôi.

Khi xưa:
Lời vàng nở rộ toả bao nơi;
Tiếng ngọc âm rền vang khắp hướng.
Nhã nhạc vẫn bùi ngùi, nhất khúc tử tiêu phi thái phượng;
Văn chương còn lắng đọng, sổ hàng cẩm tự triện thanh    long. (1)

Ý nội vô vong;
Tâm trung bất thác.(2)
Gió mãi lộng kết giao triền sóng bạc;
Thông luôn reo vi vút rặng tùng xanh.

Dù đời lận đận, lối thiên sai hết dạ tuân hành;
Dẫu mệnh cam go, đường lý tưởng toàn tâm rong ruổi.
Với thánh ý kêu vời, ngư phủ quyết ra khơi chài lưới;
Vì tình yêu thúc bách, nông phu lao xuống ruộng cày bừa.

Cá đầy khoang ăm ắp tràn dư;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ứ.
Thầm thì trăm họ ước mong: Thịnh thế trường thanh thụ;
Văng vẳng ngàn dân hoan chúc: Bách niên bất lão tùng.(3)

Ngờ đâu:
Chân đang dẻo, bỗng nhiên khụy gối lăn đùng;
Gót còn hăng, bất chợt tê chồn ngã đổ.
Bao bửu dược đều buông tay thúc thủ;
Lắm thông  y cũng nát óc thua lui.

Nên hay định mệnh: Đến ngay giờ Đức Chúa triệu hồi;
Hãy thấu nguồn căn: Vào đúng khắc Thiên thần dẫn thỉnh.
Hết nợ tử quy xuôi lạc cảnh;
Xong phần sinh ký giã phù hoa.

Khóc từ anh suối lệ nóng nhạt nhoà;
Thương tiễn bạn bờ môi khô đắng chát.
Hữu giả vong- ngã giả tồn, số thành nan trắc;
Thiên chi nhai- địa chi giác, tình bất khả chung.

Bây giờ:
Nơi gian trần kìa bằng hữu nhớ nhung;
Chốn thế tục đấy tri âm rũ rượi.
Đại nhã vân vong, mặc khách tao nhân thùy tác hội;
Lão đồng điêu tạ, lạc hoa đề điểu tổng thương thần. (5).

Đốt làn hương hợp nguyện ân cần;
Thắp ngọn nến cầu xin tha thiết.
Xuân đài muôn kiếp!
Thọ vực trường lưu.

Bùi Nghiệp


_____________________
Chú giải:
Tốt khốc là thôi khóc, phong tục giỗ bách nhật 100 ngày.
 (1) Một khúc tiêu hay vời phượng đẹp, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh.
(2) Trong ý không quên, giữa lòng chẳng mất
(3) Đời thịnh cây xanh mãi, trăm năm tùng chẳng già.
(4)  Bạn chết, tôi còn, sống chết số trời khôn biết; Chân trời, góc biển, mất còn tình nghĩa khó quên.

(5) Bậc đại nhã  chẳng còn, người văn người thơ ai quy tụ; già trẻ khô héo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.

ĐÔI DÉP


(Nhớ 100 ngày nhạc sĩ Thông vi vu)
Thuận nghịch độc

Thuận:

Xuôi đưng li ngưc li hàng chung
Tiếp ni luôn vui bưc sánh cùng
Vôi va kết nguyn neo d vng 
Đá vàng trao ha gi lòng trung
Đi gai há nn đâu than  ngi
Núi  si nào e chng nghĩ chùn
Đôi la sng hoà an s phn
Trôi dòng mc vy c lng khung
  

Nghịch:

Khung lng c vy mc dòng trôi
Phn s an hoà sng la đôi
Chùn nghĩ chng e nào si núi
Ngi than đâu nn há gai đi
Trung lòng gi ha trao vàng đá
Vng d neo nguyn kết va vôi
Cùng sánh bưc vui luôn ni tiếp
Chung hàng li ngưc li đưng xuôi

Bùi Nghiệp