Trang

19 tháng 5, 2020

VĂN TẾ BẰNG HỮU TIÊN PHONG


 

(Tưởng nhớ 34 bạn học lớp Khai Phá 1964 *)

Mong manh bọt sóng;
Tan hợp làn mây.
Một buổi sum vầy;
Duy lần vĩnh biệt.

Nhớ xưa:
Thuở mới chớm chồi vươn, đã hội tụ nghiên son mài miệt;
Thời còn đang lộc nhú, đồng giao hoà mực thắm chuyên chăm.
Mái chủng viện tung tăng;
Ngôi nhà chung quấn quýt.

Uống ngụm nước ngọt ngào mát tuyệt;
Ăn phần cơm thơm dẻo no căng.
Trau dồi đèn sách, luyện tâm hồn sớm tối khai tâm;
Chăm chỉ bút nghiên, rèn trí tuệ sáng chiều mở dạ.

Ơn Thánh triệu chẳng vẫy vời chọn cả;
Lệnh Thiên sai cần sàng sảy thu riêng.
Sao hiểu thấu, ý cao quang sắp xếp siêu huyền;
Khó suy xong, dòng tối thượng an bài bí nhiệm.

Thấm thoát thời gian luân chuyển;
Vô tình năm tháng vèo trôi.
Không  hay biết tỏ: chốt càn khôn đóng cổng cơ trời;
Chẳng thấu suy tường: khung  định mệnh gài then vận nước.

Có bạn:
Thời ly loạn vong thân chiến cuộc;
Lúc hành quân tử trận giao tranh.
Viên đạn găm xé thịt hùng anh;
Trái mìn nổ tan xương dũng sĩ. 

Anh ly hương, xác thuỷ táng chốn trùng khơi vạn lý;
Bạn vượt cõi, xương khô phơi trên hải đảo xa xôi.
Kẻ quật cường đối kháng, bắt hành hình giữa lộ đá nắng phơi;
Người lui ẩn chờ cơ, truy khử mạng trong đầm lầy mưa ngập.  

Những nạn kiếp bi thương dồn dập;
Nhiều tai ương thảm khốc bất an.
Thình lình đeo dị bệnh,  độc trùng đột nhập ngũ quan;
Đột ngột mắc nan y, vi khuẩn hoành hành lục phủ.

Than ôi:
Người mục tử tàn hơi đành lâm tử;
Vị chăn chiên tận mệnh bỗng rời chiên.
Nước mắt sa thương cảm khóc cha hiền;
Dòng lệ chảy nhớ nhung sầu chủ trại.

Hết thảy ngoại nhân, tất cả họ u buồn rồi nguội lại;
Riêng phần nội bộ, chỉ duy mình thổn thức cứ triền miên.
Vọng dung nhan bằng hữu nào quên;
Mơ bóng dáng thân tình mãi nhớ.

Tận suy:
Chi đạo thanh tùng thường tụ thủ;
Ninh tri bạch nhạn điều ly quần .(1)
Bọt sóng vừa tan;
Làn mây chợt đảo.

Bĩ thượng võng văn hô hữu hảo;
Tuyết trung không tưởng kiến kim bằng.(2)
Đó gẫy cánh buồm căng;
Kìa rơi khung lá biếc.

Thảm thính thu phong xuy lạc diệp;
Sầu khan dạ nguyệt chiếu không vi. (3)
Cầu anh giờ lâm tử, Thánh quan thầy dẫn lối phù trì;
Nguyện bạn phút tàn sinh, Thần bổn mệnh soi đường dắt hướng.

Ước mong sao:
Do thành tín nguyên đời tin tưởng;
Bởi cậy trông suốt kiếp tựa nương.
Chúa ban anh hưởng ánh sáng Thiên đường;
Thần dắt bạn vào miền vui Đất hứa.

Thắp ngọn nến cầu Cha cứu chữa;
Dâng làn hương khẩn Mẹ bao dung.

Xuân đài tự tại, chân hưởng phúc chi vô cùng;
Thọ vực tiêu dao, tín thường sinh chi hữu vĩnh.(4)


Kinh văn sở thỉnh,
 Hiệp chúng đồng âm.(5)

Khẩn dâng;
A-mạnh !

KP Bùi Nghiệp

Chú thích:
(*) 34 là con số tạm kê, có thể còn thêm nhưng chưa rõ
(1)   Chỉ nói thông xanh thường tụ hội
Nào hay nhạn trắng lại ly đàn.
(2) Chẳng còn nghe thấy hô bạn quý
Tưởng hoài trong tuyết thấy anh em
(3)Thảm thấm gió thu bay lá rụng
Buồn nhìn trăng giãi chiếu màn không
(4) Kinh Cảm tạ niệm từ (Phục dĩ): An nghỉ đài xuân, phúc hưởng chẳng cùng chẳng hết!
Tiêu dao cõi thọ, thường sinh an lạc vĩnh hằng!
(5)Hợp tiếng hòa dâng.
Chung lời khẩn thiết,


VĂN TẾ ÂN SƯ - LM PHAO LÔ VŨ SỬU(Đã Từ trần ngày 13//05/2020
Hưởng thọ 89 tuổi, 61 năm Linh mục)


Thánh hiệu Phao Lô;
Danh xưng Vũ Sửu.
Giã biệt trần hoàn;
An phần vĩnh cửu.

Sách ghi:
Từ Tân Mùi (1931) làng Phúc Nhạc, khởi đầu từ đất Bắc tạm sinh;
Đến Canh tý (2020) xứ An Giang, kết thúc đến quê Cha hằng hữu.

Mới mười hai tấm bé, nhanh chân vào chủng viện nhập đoàn;
Vừa trọn giáp nhi đồng, vội gót tới nhà chung tề tựu.
Học lối hay tinh tuý tốt lành;
Thâu đường sáng khôn ngoan vi diệu.

Khi xưa:
Mười chín tuổi, sang thành Rôm tìm kiếm tinh hoa;
Hai tám xuân, tại Ý quốc đạt thành bối bửu.
Phúc trọng do Chúa khiến,  đây thực tâm nguyền;
Tin mừng đến người nghèo, chính là khẩu hiệu (*)

Vâng giám quản kêu vời;
Đáp chủ chăn vẫy triệu.
Rời xứ ngoại, ôm kết quả thiên ân;
Về quê Nam, dậy ươm mầm thánh hựu.

Một dạ trau dồi, ngôi giáo sư chủng viện buộc ràng;
Nhất tâm truyền đạt, chức giám đốc nhà tràng bận bịu.
Trí thâm uyên thấm đẫm nồng say;
Tâm hiền đức toả lan ngọt dịu.

Hàng năm mở lối đỡ nâng; 
Suốt tháng khai đường dắt díu.
Ra công bủa lưới quăng chài, tuyển ngư phu mẫn cán, biển mênh mông thâu cá bạc lao xao;
Gắng sức vun mầm tưới gốc, gom thợ gặt chuyên chăm, đồng bát ngát gánh lúa vàng vắt vẻo.

Thân thong dong thanh thản, vui đơm hoa sáng sớm nhẹ nhàng;
Trí rạng rỡ cần cù, nhận kết quả chiều tà nặng trĩu.
Nguyên cả đời thắm đắp nghĩa nhân sinh;
Trọn một kiếp say bồi ơn thánh triệu.

Hôm nay:
Đời thượng thọ lưng còng;
Tuổi cao niên gối khuỵu.
Việc quá khứ, đủ công lao Chúa thưởng phước vinh quang;
Chờ tương lai, đầy đức độ Trời ban ơn tuyệt diệu.

Đêm buông sương lá phổi ngưng tàn;
Ngày tắt nắng nhịp tim dứt điệu.
Nhân thế đã thành toàn;
Sứ trời nay báo hiệu.

Chúng con:
Kính tưởng công ơn dậy dỗ đắp bồi;
Hàm suy ân nghĩa răn truyền lo liệu.
Thành tâm đệ tử, mắt nhìn cao cung tiễn hồn thiêng;
Hoài niệm ân sư, đầu cúi thấp bái chào linh cữu.

Nến trắng thắp tri ân!
Hương lam dâng kiến hựu!

Bùi Nghiệp