Trang

19 tháng 5, 2020

VĂN TẾ ÂN SƯ - LM PHAO LÔ VŨ SỬU(Đã Từ trần ngày 13//05/2020
Hưởng thọ 89 tuổi, 61 năm Linh mục)


Thánh hiệu Phao Lô;
Danh xưng Vũ Sửu.
Giã biệt trần hoàn;
An phần vĩnh cửu.

Sách ghi:
Từ Tân Mùi (1931) làng Phúc Nhạc, khởi đầu từ đất Bắc tạm sinh;
Đến Canh tý (2020) xứ An Giang, kết thúc đến quê Cha hằng hữu.

Mới mười hai tấm bé, nhanh chân vào chủng viện nhập đoàn;
Vừa trọn giáp nhi đồng, vội gót tới nhà chung tề tựu.
Học lối hay tinh tuý tốt lành;
Thâu đường sáng khôn ngoan vi diệu.

Khi xưa:
Mười chín tuổi, sang thành Rôm tìm kiếm tinh hoa;
Hai tám xuân, tại Ý quốc đạt thành bối bửu.
Phúc trọng do Chúa khiến,  đây thực tâm nguyền;
Tin mừng đến người nghèo, chính là khẩu hiệu (*)

Vâng giám quản kêu vời;
Đáp chủ chăn vẫy triệu.
Rời xứ ngoại, ôm kết quả thiên ân;
Về quê Nam, dậy ươm mầm thánh hựu.

Một dạ trau dồi, ngôi giáo sư chủng viện buộc ràng;
Nhất tâm truyền đạt, chức giám đốc nhà tràng bận bịu.
Trí thâm uyên thấm đẫm nồng say;
Tâm hiền đức toả lan ngọt dịu.

Hàng năm mở lối đỡ nâng; 
Suốt tháng khai đường dắt díu.
Ra công bủa lưới quăng chài, tuyển ngư phu mẫn cán, biển mênh mông thâu cá bạc lao xao;
Gắng sức vun mầm tưới gốc, gom thợ gặt chuyên chăm, đồng bát ngát gánh lúa vàng vắt vẻo.

Thân thong dong thanh thản, vui đơm hoa sáng sớm nhẹ nhàng;
Trí rạng rỡ cần cù, nhận kết quả chiều tà nặng trĩu.
Nguyên cả đời thắm đắp nghĩa nhân sinh;
Trọn một kiếp say bồi ơn thánh triệu.

Hôm nay:
Đời thượng thọ lưng còng;
Tuổi cao niên gối khuỵu.
Việc quá khứ, đủ công lao Chúa thưởng phước vinh quang;
Chờ tương lai, đầy đức độ Trời ban ơn tuyệt diệu.

Đêm buông sương lá phổi ngưng tàn;
Ngày tắt nắng nhịp tim dứt điệu.
Nhân thế đã thành toàn;
Sứ trời nay báo hiệu.

Chúng con:
Kính tưởng công ơn dậy dỗ đắp bồi;
Hàm suy ân nghĩa răn truyền lo liệu.
Thành tâm đệ tử, mắt nhìn cao cung tiễn hồn thiêng;
Hoài niệm ân sư, đầu cúi thấp bái chào linh cữu.

Nến trắng thắp tri ân!
Hương lam dâng kiến hựu!

Bùi Nghiệp

1 nhận xét:

Đồng Hương Đồng Công nói...

Thầy tôi, ngài thương yêu, gần gũi, khóch lệ từ thơ ấu.