Trang

30 tháng 5, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 3

CÁI QUẠT
 Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
NS Hồ Xuân Hương

HỌA:  GIẾNG NƯỚC
Sâu sâu một lỗ lọt cho vừa
Tiên tổ moi đào tự thuở xưa
Rêu biếc chung quanh um mãi đủ
Nước trong tận đáy múc luôn thừa
Trục kêu cót két trưa đầy nắng
Thùng nói à uồm tối chẳng mưa
Đòn gánh hai đầu treo quả nước
Đổ đầy chum vại thỏa lòng chưa?
Bongtaduong


KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA
Cả nể cho nên hoá dở dang
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên (1) chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu(2)  sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả
Chữ tình một khối thiếp xin mang.
Quản chi miệng thế lời chênh lệch
Chẳng có nhưng mà có mấy ngoan.
NS Hồ Xuân Hương
(1) Hai câu này Hồ Xuân Hương chơi chữ. Chữ "thiên" là "trời", viết nhô nét phẩy lên thành chữ "phu" là "chồng".
(2) Chữ "liễu" (phận liễu ám chỉ thân con gái) thêm nét ngang thành chữ "tử" là "con".


CHỬA HOANG CHUYỆN NHỎ
Bụi đời quyến rũ cứ tay dang
Bắt mắt thay phiên tối một chàng
Khách sạn đầu giờ a đến thẳng
Vũ trường cuối cuộc vút sang ngang
Công dung mẹ nhủ ngu chi giữ
Ngôn hạnh thẩy răn dại mới mang
Từ Dũ điều hòa khi lỡ dính
Mai về tiếp tục học sinh ngoan
Bongtaduong

24 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM PHÁP TRỤDệt thơ: Bóng tà dương

XIX.  PHẨM PHÁP TRỤ
(DHAMMATTHAVAGGA)

243.  
Lỗ mãng tục thô chẳng hiếu hòa
Đâu còn Chánh pháp bậc tu gia
Thế nên người trí cần phân biệt
Nhận rõ hai bên chính với tà

244.  
Chớ để bao giờ lỗ mãng lên
Công bình đúng phép ắt vi tiên
Trí nhân thẳng thắn từng hành động
Được gọi danh cao trụ pháp nền

245.  
Nhiều lời chẳng phải gọi là hay
An tịnh không cừu oán một ai
Bình tĩnh trì tâm đâu sợ hãi
Hiền nhân đích thực có đâu sai

246.  
Kiến thức ba hoa phỏng ích gì
Tuy rằng ít học lại tường suy
Tâm không buông thả , hồn đâu lạc
Mới chính cao nhân hộ pháp trì

247.  
Trưởng lão nào chi phải bạc đầu
Năm dài tích lũy những cao sâu
Nếu xem tuổi tác mà xưng tụng
Thì đó là suông chứ trọng đâu!

248.  
Kiến giải tâm chân trọn pháp hành
Sinh linh chẳng hại, trí điều hành
Chuyên chăm tiết chế luôn điều phục
Trưởng lão thưa rằng thực xứng danh

249.  
Tật đố Ngụy hư với ý tham
Biện tài lưu loát ẩn kiêu căng
Tuy rằng tướng mạo đoan trang đó
Chẳng phải thiện lương chớ đoán nhầm

250.  
Gọi là người trí phải minh tâm
Diệt trừ tận gốc những hận sân
Bao nhiêu hờn giận không vướng mắc
Mới thực là người hảo từ nhân

251.  
Vọng ngữ và người phá giới nhăng
Quy y thí phát có lầm chăng
Huống chi lòng dạ đầy tham dục
Sao được xem là bậc trí tăng

252.  
Chấm dứt bao điều tạo ác ngay
Dù là lớn nhỏ chẳng nên bày
Căn nguyên cắt sạch đừng tha thiết
Đáng gọi Sa môn bậc đức thầy

253.  
Khất thực tuy bưng bát bước đều
Suy nhìn chưa chắc phải Tỳ Kheo
Chỉ là nghi thức trong tôn giáo
Phân định tỏ tường bậc trí siêu

254.  
Hữu lậu bỏ đi xóa ác tình
Tu hành thanh tịnh niệm hương kinh
Chuyên tu lấy BIẾT mà vui sống
Mới thật Tỳ kheo bậc trí minh

255.  
Vô trí làm sao tịch tịnh đây
Tuệ minh sáng suốt chính danh thầy
Suy tường nội ngoại luôn thông đạt
Chính phải hiền nhân xứng đáng này

256.  
Lập kế bày mưu hại chúng sinh
Làm gì xứng đáng bậc cao minh
Tay không nhuộm máu người vô tội
Mới gọi hiền nhân đúng tận tình

257.  
 Giới luật – đầu đà chẳng thể khinh
Nghe nhiều học rộng tưởng cao minh
Chứng điều tam muội siêu quần đó
Phiền não chưa trừ chớ vội tin

23 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM CẤU UẾDệt thơ: Bóng tà dương

XVIII.  PHẨM CẤU UẾ
(MALAVAGGA)
223.  
Ngươi giống như là ngọn lá khô
Diêm ma sứ giả cạnh bên chờ
Cận kề ngưỡng cửa đi vào chết
Lương thực tiêu queo hẳn đến giờ

224.  
Tự  lo an ổn đảo dành riệng
Trần cấu chùi lau sạch não phiền
Tinh cẩn khôn ngoan làm gấp rút
Đường hoàng lên thẳng cảnh chư Thiên

225.  
Đời sống nơi ngươi đã hết đường
Đang gần dịch bước đến Diêm vương
Lối đi nhọc mệt không nơi nghỉ
Lữ thứ hành trình thiếu hẳn lương

226.  
Tự  tìm ốc đảo ngụ cư an
Trần cấu lau chùi sạch sáng choang
Tinh cẩn khôn ngoan làm gấp rút
Đừng lùi sanh lão đáo nguy nan

227.  
Hết sát-na này đến họa thăm
Trí hiền gột rửa uế nhơ trần
Như thợ kim hoàn luôn cần mẫn
Loại trừ uế tạp ẩn trong thân

228.  
Âm dương hai cực lúc gần nhau
Lằn sét kị kim nổ đối đầu
Ác nghiệp ngươi gây quay trở lại
Dắt vào cõi dữ xuống hang sâu

229.  
Chẳng tụng làm nhơ sách tạng kinh
Lười thây làm hại cả gia đình
Biếng nhác bẩn thân và chốn ở
Hoang đàng dơ phép vệ an linh

230.  
Tà hạnh làm nhơ nữ dễ thương
Bẩn thay xan lẫn hại dâng dường
Cõi này cõi khác đều như thế
Tội ác u mê chính một đường

231.  
Nhơ cấu nhiều hàng sánh thấp cao
Vô minh cấu đó thật hơn nào
Tiêu trừ loại cách ô nhơ đó
Thanh tịnh Tỳ kheo cất bước vào

232.  
Sống không xấu hổ sống làm chi
Diều quạ chê bai phỏng ích gì
Đại đởm khoa trương cùng ngạo mạn
Dễ dàng  như thế chỉ tàn suy

233.  
Nhận ra hổ thẹn sửa trau mình
Thanh tịnh thường cầu dục lạc khinh
Khiêm tốn sạch trong đầy kiến thức
Sống nên như vậy mới ngay tình

234.  
Sát sinh- nói dối- trộm cho mình
Nát rượu- dâm ô các tội tình
Đào hố chôn vùi căn thiện bỏ
Cõi đời đang sống thật nhơ danh

235.  
Chế ngự không lo cứ ác tâm
Vậy đừng phi pháp chớ  tham lam
Sa vào địa ngục ai dìu đỡ
Thống khổ đời đời có biết chăng?

236.  
Vui vẻ tâm tin mới cúng dường
Ngược đời có kẻ ghét ganh vương
Bởi ăn chẳng được sinh ghen tị
Chẳng thể định tâm đứa lạc đường

237.  
Quyết lòng  dứt đoạn những mê say
Nhổ diệt nguyên căn ác nghiệp này
Bất kể thời gian lo tiễu khử
Định tâm thanh thản suốt đêm ngày

238.  
Tham dục lửa thiêu thật dữ dằn
Bền dai cố chấp thực tâm sân
Lưới ngu trói buộc ngu si chắc
Ái dục dòng sông thoắt đắm ngầm

239.  
Lỗi người moi dễ- lỗi mình quên
Bới móc xoay trần lột trắng đen
Lại giấu lỗi mình hơn bạc bịp
Quân bài gian lận chẳng đưa lên

240.  
Thấy lỗi người làm thật hiển nhiên
Tâm sinh nóng giận lắm ưu phiền
Quên đi bỏ hết suy tư ấy
Ảo não lo âu thoắt biến liền

241.  
Chẳng dấu vết gì giữa khí thông
Trong người ngoại đạo chẳng Sa môn
Chúng sanh thích thú điều ảo ảnh
Phật tổ làm gì có vọng không

242.  
 Chẳng dấu vết gì giữa khoảng không
Trong người ngoại đạo vắng Sa môn
Cõi đời năm uẩn đâu thường trú
Loạn động Như lai thật chẳng sờn

Bóng tà dương

22 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM PHẪN NỘ
Dệt thơ: Bóng tà dương


XVII.  PHẨM PHẪN NỘ
(KODHAVAGGA)

210.  
Xa lìa giận dữ diệt kiêu căng
Danh sắc buông mau chẳng buộc ràng
Tất cả không còn chi quấy nhiễu
Bao  điều khổ lụy ắt tiêu tan

211.  
Chặn cơn giận dữ nổi đùng đùng
Tựa hãm xe lao bắt phải ngừng
Thực mới người hay tài chế ngự
Ngoài ra hờ hững lỏng lơi thừng

212.  
Lấy hòa hạ giận mới hùng anh
Lấy đức hiền nhu thắng chẳng lành
Cúng quả làm xan tham gục ngã
Chân tình chiến thắng ngụy hư tan

213.  
Nói năng chân thật chẳng điêu ngoa
Không giận hờn ai sống hiếu hòa
San sẻ cho người khi thiếu thốn
Tốt lành thiện hảo đủ luôn ba

214.  
Hại người thanh tịnh quyết là không
Chế phục thân tâm sửa cõi lòng
Thì đạt đến gần nơi bất tử
Ưu bi chẳng vướng bụi trần hồng

215.  
Giác tỉnh ngày ngày chớ bỏ lơi
Chuyên chăm học hỏi gắng tu đời
Hướng về cõi Niết  mong ao ước
Trút bỏ ưu phiền dứt sạch thôi

216.  
 Thinh lặng bèn chê đứa độn đần
Nói nhiều nói ít cũng phê tràn
Làm người đố tránh câu đàm tiếu
Khó có ai vừa miệng thế nhân

217.  
Cứ bị người đời hả miệng chê
Hoặc toàn khen ngợi vỗ tay mê
Là điều quá khứ chưa từng thấy
Hiện tại tương lai chẳng có bề.

218.  
Hừng đông thức dậy hỏi tâm mình
Hành động ngay lành trí tuệ tinh
Gới hạnh giữ gìn thanh tịnh mãi
Người này kẻ trí cũng tôn vinh

219.  
Xếp hàng phẩm chất loại vàng y
Ai dám chê bai khiển trách gì
Là hạng Bà la môn chính đáng
Quần Tiên tán thưởng chẳng khinh khi

220.  
Xin đừng nóng giận thiệt vào thân
Điều phục ngày ngày chế ngự tâm
Hành ác xa lìa không bén mảng
Dùng thân tu hạnh  việc ngay lành

221.  
Xin không nóng giận nói nhiều lời
Điều phục chân thành miệng lưỡi vui
Ngôn ác xa lìa đừng vọng ngữ
Lời hay ý đẹp gởi trao người

222.  
Giữ ý xin đừng nóng giận ngay
Tinh thần chế ngự nghĩ suy hay
Hiền nhân điều phục ngôn- tâm- ý
Ba nghiệp không quên giữ lấy này!