Trang

10 tháng 5, 2013

THƠ ĐƯỜNG… CU
CHỮ CU (Q-q)
Như hình cái gáo lắp thêm quai
Một trứng thò ra chiếc cán dài
Quý quyến quẩn quanh quen quệt quệt
Quan quyền quýnh quáng quát quay quay
Gái chu mỏ nhọn hôn cho đúng
Trai chụm môi dầy mút chớ sai
Huýt gió- mi nhau đều giống cả
Ôm cu (q) cho khéo kẻo rơi đài


GÁC CU
“Ở đời có bốn cái ngu.
Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu”

Xếp đúng hàng ba những thứ ngu
Là nghề bẫy rập bắt chim cu
Một nàng thỏ thẻ kêu ai oán
Mấy trự hòa vang đáp gật gù
Lưới chụp chết cha thằng nắng cực
Lồng giam bỏ mẹ đứa mờ ru
Chi đâu vất vả  nghề làm biếng?
Con vợ làu bàu tức ứa mu


LỜI CHỊ VỢ (*)
Dượng mày nói vậy dượng mày ngu!
Bốn bể tang bồng chí trượng phu
Miệng sáo nào e hang lõng bõng
Đầu qui há ngại động thâm u
Trường côn tráng sĩ vung liên lỷ
Túi đạn hùng anh vãi đứ đừ
Nó muốn ngang nào cho ngang nấy
Chị là chị vợ chị chi cu
Bongtaduong
 (*) Em rể đến nhà chị vợ, trưa được mời lại dung bữa, vô tình để thò ra, xấu hổ bèn đọc câu thơ chữa thẹn:
Này hỡi sao mày ngóc cổ lên
Chị là chị vợ chị bề trên
Khôn hồn rút cổ co đầu lại
Mày làm như thế thật không nên”
Ngay lập tức, chị vợ liền ứng khẩu đáp trả,  để dậy dỗ phép tắc thằng em rể.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cải này là cải giống nơi đâu
Đủ cả vòi, đuôi, đủ cả đầu
Còn cái bên kia sao bịt kín ?
Hay là lại bị thiến phao câu
HQ.

Đồng Hương Đồng Công nói...

Rất hiếm cải này ít có đâu
Âm dương lưỡng bộ đủ đuôi đầu
Bên kia cái ấy còn e thẹn
Đâu phải ai kìa cắt móc câu.
Cảm ơn HQ ghé thăm, chúc bạn một đời vui như ông Địa.