Trang

14 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM TỰ NGÃDệt thơ: Bóng tà dương

XII. PHẨM TỰ NGÃ
(ATTAVAGGA)
153.  
Nếu biết tự thương lấy phận mình
Gắng lòng  bảo hộ chớ quên khinh
Trong ba giai đoạn đời còn một
Người trí suy tường  giữ cho tinh

154.  
Chánh đạo đặt mình việc trước tiên
Rồi sau giáo hóa những nhân hiền
Tiên vàn mẫu mực nêu gương pháp
Tránh khỏi bao điều lỗi tội khiên

155.  
 Khuyên người trước hết phải răn ta
Tự sửa nơi mình khó lắm đa
Thắng được bản thân sau mới tính
Ban đầu có nụ mới thành hoa

156.  
Tự mình làm chỗ tựa nương thân
Người khác làm sao bén mảng gần
Khéo léo tu hành cho nhiệm nhặt
Ngõ hầu diệt được nghiệp si sân

157.  
Ác nghiệp trong ta sớm tạo thành
Tự mình phải quyết diệt cho nhanh
Khởi đầu ám hại tâm ngu muội
Sắc bén kim cương cắt đá bàn

158.  
Phá giới hại mình quấn quýt đây
Tựa như tầm gởi xiết quanh cây
Thời gian hút hết bao dòng nhựa
Phá hoại triền miên suốt tháng ngày

159.  
Việc ác làm đây rất dễ 
Nào mang ích lợi đến cho ta
Điều lành thực hiện nan vô kể
Thành quả  thu về bộn lắm a!

160.  
Ác tuệ gian tà lại rất ngu
Bao nhiêu giáo pháp quyết tâm vu
Tự mang bại hoại như lau sậy
Sinh quả xong rồi lại chết khô

161. 
  Hành ác là mình nhiễm độc ra
Làm lành thanh tịnh cũng do ta
Bao điều ác thiện do mình cả
Chẳng có ai xen khuấy đông mà

162.  
 Đừng vỉ lợi ích của tha nhân
Quên hẳn trau dồi chính bản thân
Ai biết sửa sang lo bản ngã
Mới hay chuyên chú đến vi trần

Bóng tà dương

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are good in support of new people.

Also visit my site ... quần vợt