Trang

11 tháng 5, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 12
CÁI CÂN                                             
Cần cẩu thẳng băng cán rõ dài
Hòn đòi lúc lắc trượt trong ngoài
Cò kè ả vuốt đòi vươn mãi
Tiếc xót nàng nâng muốn giác hoài
Nguýt nguýt cần tăng rồi chị cả!
Lườm lườm cán rũ vậy anh hai?
Đòn cân tạo hóa nào thiên lệch
Đối xử công bằng chẳng dám sai


HỌP PHỤ NỮ
 Phụ nữ thôn nhà thật rất hay
Phê bình một chút để hăng say
Hai ưu lồ lộ cần công bố
Một khuyết rành rành phải chỉnh ngay
Trên dưới nên mềm rồi ngọ nguậy
Trước sau phải cứng mới kè xoay
Nhìn sâu quần chúng moi tâm lý
Củ cải còn nghe huống củ này


VỢ THỢ RÈN KHÓC CHỒNG
Canh khua khóc lóc tiếng bùi ngùi
Vợ thợ rèn kia tỏ khúc nhôi
Bỏ bễ ba sinh rầy tắt lửa
Lầm than một kiếp đã tàn hơi
Con mình kèm cặp sao đe
Khách họ ghì mài chỉ khổ tôi
Gẫy cán đứt chuôi lò nguội ngắt
Nước non ai thấu hỡi già Trời
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: