Trang

4 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM ÁCDệt thơ: Bóng tà dương


IX. PHẨM ÁC
(PAPAVAGGA) 

116.  
Gấp rút làm lành việc thiện tâm
Ác tà chế ngự quyết không ham
Bằng như bỏ mặc do lười biếng
Độc địa bên lòng được cớ sang

117.  
Lỡ làm việc ác chớ thêm gây
Đó có gỉ vui phải vỗ tay
Chất chứa trong tâm điều độc địa
Đương nhiên thọ khổ ứng luôn này

118.  
Nếu đã làm lành việc thiện tâm
Vững vàng tiếp tục chớ nghi nan
Vui vì công đức tăng lên mãi
Thọ lạc yên bình cả thế gian

119.  
Việc ác manh nha chửa thạo nghề
Cho là vui lắm cứ đam mê
Đến khi độc địa thành chuyên nghiệp
Mới biết than ôi chẳng lối về

120.  
Việc lành khởi điềm chửa quen tay
Cho là khổ lắm chuyện nhàm thay
Đến khi nghiệp thiện thành quen thuộc
Mới biết niềm vui thật ngất say

121.  
Nhỏ nhoi điều ác chớ thuờng khinh
Giọt nước rơi lâu cũng ắp bình
Sở dĩ ngu phu đầy tội lỗi
Là do ác nghiệp chất nên thành

122.  
Nho nhỏ việc lành chớ lãng ngây
Rơi nhiều giọt nước phải bình đầy
Kẻ trí siêng chăm từng việc thiện
Lan tràn công phúc ắt cao ngay

123.  
Đi buôn báu vật thiếu đồng hành
Đại lộ e dè rảo lối quanh
Muốn sống tránh xa bình thuốc độc
Người ngay tránh ác tất nhiên thành

124.  
Làn da lành lặn chẳng sợ lây
Thuốc độc không hề ngấm đến tay
Kẻ chẳng mưu toan làm việc ác
Thế nào sự dữ hại người ngay

125.  
Nếu lấy gian tà hại chính nhân
Cùng người thanh tịnh chẳng liên quan
Khác nào lấy bụi tung ngược gió
Trở lại bay vào ám bản thân

126.  
Định luật luân hồi tự mới sinh
Ác vô địa ngục phạt u hình
Thiện vào ân hưởng chư Thiên đó
Cõi Niết dành ai diệt nghiệp mình

127.  
Nào bay lên tới chốn không trung
Cũng chẳng chui sâu lũng hốc cùng
Chạy khắp thế gian nào trốn thoát
Bao nhiêu tội ác ngập đè lưng

128.  
Dù bay lên tới chốn không trung
Hoặc đã chui sâu lũng hốc cùng
Trốn khắp thế gian nào thoát khỏi
Tử thần kết liễu chẳng tha buông
Bóng Tà Dương


Không có nhận xét nào: