Trang

4 tháng 5, 2015

KINH BÁCH DỤ 23-26


23. Trộm Mền
Xưa có kẻ nhập kho đánh cắp
Một mớ hàng gấm vóc quý sang
Khi về còn cố tham lam
Lấy thêm quần áo chăn màn rách dơ

Xong công đoạn lấy đồ tốt quý
Làm bao bì bọc kỹ vật xoàng
Gói thành một gói đàng hoàng
Đi trên phố chợ nghênh ngang nhìn trời
oOo
Phát chánh tín tu nơi Phật học
Đừng tham lam lợi lộc trần gian
Tổn thuơng đức hạnh bản thân
Trò hề cho kẻ bàng quan chê cười

24. Gieo Mè
Thuở xưa có kẻ ăn mè sống
Ngẫm nghĩ rằng rang nóng thay phiên
Chín ngon hơn sống hiển nhiên
Mà sao để vậy ăn liền chán ghê

Bèn căm cụi rang mè trong bếp
Rồi đem gieo lên líp từng vồng
Chờ hoài xôi hỏng bỏng không
Làm sao mọc đuợc huyễn mông sai lầm
oOo
Hạt giống mọc nhờ mầm  triển nở
Cháy rụi rồi sao trổ thành cây
Đời tu cầm mẫn ngày ngày
Nhược bằng nóng vội hỏng ngay còn gì


25. Nước Và Lửa

Xưa có kẻ làm trong nhà bếp
Lửa cần dùng, nuớc mát cũng lo
Than hồng gắp sẵn một lô
Nuớc trong thùng đặt trên lò xong xuôi

Khâu dự bị đủ rồi bỏ đấy
Vài giờ sau trở lại làm thôi
Lửa tàn nuớc nóng than ôi
Còn chi vật liệu hỏng rồi tiêu ma
oOo
Đã cố gắng xuất gia đầu Phật
Còn mơ màng dục lạc nhân gian
Quay về việc chẳng chu toàn
Công lao mất hết thở than muộn màng


26. Bắt Chước Vua
Xưa hầu cận thấy vua hạnh phước
Cũng mơ màng ao ước như trên
Cách nào hỏi rõ nguời quen
Cứ nên bắt chuớc đừng quên việc này

Nghe chí lý làm ngay chăm chú
Chốn triều đình điệu bộ học thôi
Thấy vua nháy mắt từng hồi
Tên này cũng chợp học đòi liên miên

Vua quái lạ hỏi tên hầu cận
Mắt nhà nguơi lông quặm hay sao
Thưa rằng tôi chẳng bị đâu
Vì chưng bắt chước khuôn đầu ngài thôi

Nghe đến đó vua sôi sục máu
Thật nhà nguơi xấc láo quá nhiều
Lính đâu đánh đủ trăm hèo
Đuổi ra quan ải khỏi đeo trò hề
oOo
 Có một số nhận về Phật phuớc
Chẳng nhập tâm bắt chuớc bề ngoài
Sa vào nẻo trái đuờng sai

Trở về đọa lạc tương lai mịt mờ

Dệt thơ Bongtaduong