Trang

26 tháng 2, 2019

VĂN TẾ BẠNHai năm nhung nhớ bạn hiền Khai phá Thông-vi-vu
( 01/3/2017_2019)

Mây còn giăng cuối núi;
Sóng vẫn bủa đầu ghềnh.
Bút gác buồn tênh;
Nghiên nằm ảo não.
Hai bốn tháng vèo trôi, nhật nguyệt thoi đưa nào lai đáo;
Bảy trăm ngày thấp thoáng, âm dương biền biệt chẳng hồi quy.

Bởi anh:
Cần cù gieo đất lục, dẫu gót mềm cứ hăng hái phát huy;
Mẫn cán cấy đồng xanh, mà tay dẻo luôn say sưa khai phá.
An đắc hiếu hoà biến thiên hạ;
Bất linh ác nghịch tại nhân gian. (1)

Nuôi trong tim chữ tín trọng thành toàn;
Giữ tận dạ lời thề nghiêm trọn hảo.
Nhãn tiền sắc tướng giai thành ảo;
Khúc lý ca thanh bất yếm tân. (2)

Nhớ khi xưa:
Thắp đèn thao thức, khuyên nhân sinh bằng nhã nhạc tơ đàn;
Chong mắt trầm tư, nhủ thế tục với linh ca phím dệt.
Bút động kinh hàn nguyệt;
Cầm minh tống tịch dương. (3)

Bởi Thiên duyên vạch sẵn điều thương;
Do Thánh triệu ghi dành sự tốt.
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”;
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi (4)

Biển hát xướng reo vui;
Thông vi vu náo nức.
Tựa Đa-vít ca hoà: “Hoặc tiếu hoặc đề chân diện mục”;
Như Lão Lai nhảy múa: “Vi ca vi vũ cải thanh dung. (5)

Ngậm niềm đau nội bộ vô trung;
Ôm nỗi khổ cận thân bất nghĩa.
Chấp nhận Thiên sai, vâng uống cạn ly sầu thấm thía;
Tuân hành Thánh ý, nguyện ăn xong chén đắng thương đau.

Cha từ nhân cởi ách u sầu;
Chúa dấu ái thâu gông khắc khổ.
Bởi bạn đã hoàn thành nghề ngư phủ;
Do anh luôn chu tất nghiệp nông gia.

Cá tươi ngon trĩu lưới chan hoà;
Lúa mẩy rộm tràn kho chất ngất.
Trần gian hữu hạn mong manh, trả xác thể anh về cõi đất;
Thiên quốc triền miên vĩnh cửu, trao linh hồn bạn đến quê trời.

Bảy trăm ngày vĩnh biệt vèo trôi;
Hai bốn tháng từ ly chóng vánh.
Chút tưởng niệm thắp hương trầm canh cánh;
Vài suy tư dâng nến toả niềm yêu.

Nguyện xin:
Thánh quan thầy đỡ vực trăm điều;
Thần bổn mệnh đưa  dìu một lối.
Được ân thưởng về quê hương Thượng giới;
Cho hỷ hoan đến hưởng phúc Thiên đàng.

Miên viễn thanh nhàn;
Muôn đời phước hạnh.
A-mạnh!
Tưởng linh!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp
__ __ __
Chú thích:
(1)    Mong được hiếu hoà khắp thiên hạ;
Để không ác ngược dưới trần gian.

 (2)Trước mắt nhan sắc đều hư ảo;
Trong khúc ca thanh không chán mới.

(3) Động bút kinh trăng lạnh;
Gảy đàn tiễn chiều tà.

 (4) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch nghĩa :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(5)Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng khuôn mặt;
Khi ca khi múa thay đổi dung nhan.

VĂN TẾ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC +GIU-SE VŨ DUY THỐNGTƯỞNG NHỚ 2 NĂM (01.3.2017-2019)

Gương xưa bóng bặt;
Dáng cũ hình phai.
Hai bốn tháng lần tay;
Bảy trăm ngày bấm đốt.

Dẫu sáu lăm niên kỷ, lực vẫn tràn đầy, đáp Thánh lệnh ra đi đột ngột;
Dù đáo thọ lục tuần,  hồn còn sung mãn, vâng Thần thiêng trẩy bước thình lình.
Lạc hoan cho trăm họ, thơm nồng tặng lại nhân sinh;
Tân khổ nhận một mình, Đắng chát đưa vào xác mục.

Nhớ linh xưa:
Chốn ruộng lúa đồng xanh, nghiệp vững nông phu gieo mạ đức;
Nơi trùng khơi biển biếc, nghề tinh ngư phủ bủa tơ thần.
 Cá đầy khoang ắp khẳm man vàn;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ngất.

Mài nghiên thắp nến vò đầu, đầy phấn khởi băn khoăn gieo khúc nhạc ;
Nhấc bút khêu đèn vắt óc, rất hân hoan mài miệt dệt lời ca.
Thông vi vu hát xướng chan hoà;
Tùng dào dạt ru hời đượm thắm.

Đường tín lý kêu vời ai chìm đắm;
Lối phúc âm vẫy gọi kẻ chơi vơi.
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi" ;
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”. (1)

Than ôi:
Đầu mùa Chay, người mục tử xuôi tay đường đột;
Khởi tiết hạ, vị chủ chiên nhắm mắt vội vàng.
Ngưng mạch mệnh tàn;
Cạn nguồn sinh khí.

Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý;
Lâm sao dạ tịch, thụ thảo thanh ai nguyệt nhất luân.(
2)
Xác trầm thinh trả cõi đất u buồn;
Hồn vút bổng về quê trời hoan hỷ.

Dẫu xa cách:  Ảnh lạc thanh tùng lý;
Nhưng rất gần: Thần lưu tử trướng trung.(3)
Chốn phù vân xin ngước hướng cửu trùng;
Nơi vĩnh cửu hãy nghiêng nhìn hạ trạch.

Chúng chiên nay:
Hình tiết nan di phương thiết thạch;
Kiên thao bất cải nại băng sương.(
4)
Chờ ngày sau hội ngộ chốn thiên đường;
Đợi mai hậu tao phùng nơi thượng vĩnh .

Dâng nến toả hoài dâng cha khả kính;
Thắp hương trầm tưởng niệm vị hiền nhân.
Hai bốn tháng mãn phần;
Bảy trăm ngày xuôi mệnh.

Thuận lệnh;
Tồn tâm.

Bùi Nghiệp

Chú thích:
(1) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu La-tin:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch Việt ngữ :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(
2)Đất phẳng xuân sâu, tích linh âm đứt, mây nghìn dặm;
Rừng thưa đêm vắng, cây cỏ thanh buồn, trăng một vầng

(3) Hình ảnh lạc trong tùng xanh
Tinh thần lưu giữa trướng tím.

(
4) Vững chí khôn dời niềm sắt đá
Kiên tâm chẳng đổi mặc băng sương5 tháng 2, 2019

CÁO THỊ TRƯ VƯƠNG
Triệt thoái cựu niên;
Khai thông năm mới.
Cáo thị  vuaTrư!
Tuyên ngôn soái Hợi.

Trôi vèo thời khắc, quá khứ lui khắp chốn buồn tênh;
Thấm thoát âm quang, tương lai tiến muôn nhà phấn khởi.
Chó chuồn hạ phướn lủi thủi xuội lơ;
Heo nhảy giăng cờ tung hoành phơi phới.

Nghiệm ngọn dò nguồn;
Truy căn nhớ cội.
Suy ra tính tốt rõ lành;
Nghĩ lại điều hư đầy tội.

Xấu hổ thay:
Tán tỉnh Hằng nga bởi dâm đãng nhập nhằng;
Hàm ơn Vương Mẫu tha dục tinh quấy rối.
Tính xấu không chừa háo sắc lăng nhăng;
Điều hư chẳng bỏ mê hoa bê bối.

Tham ăn chẳng kể trưa chiều;
Tục uống không chừa sáng tối.
Tiền nhân gieo huyết thống truyền lưu;
Hậu duệ gặt di căn tiếp nối.

Tự hào lắm:
Tổ tông ta Nguyên soái Tiên bồng ;
Dòng tộc tớ Ngộ năng Bát giới.
Dù bảy hai thông địa sát, cây thiết bàng sư huynh diệt quỷ ngần ngừ;
Chỉ ba sáu phép thiên cang, ngọn bồ cào tiểu đệ trừ ma tuyệt đối.

Tai to đùng khí lực tiềm tàng;
Bụng lớn bự tim gan nổi trội.
ChứcTịnh đàn hưởng lộc khỏe re;
Ngôi Sứ giả thu ân gấp bội.

 Ngày nay:
Tam sinh rực rỡ giữa hàng;
Lục súc nghiễm nhiên chung hội.
Danh xưng mỗi chốn: trệ- cúi- thỉ- trư;
Tên gọi tùy vùng: Lợn- heo- ủn- hợi.

Sống chẳng ước giường cao;
Chết không màng mộ khối.
Thề tri ân sinh ký thân dâng;
Nguyện di chúc tử quy mạng gởi.

Lòng xả thân khi vui vẻ hài hòa;
Quyết vị nghĩa lúc khóc sầu bối rối.
Đôi lứa vui vầy hòa hợp, cỗ lòng chay cảm tạ ông mai;
Vợ chồng hạnh phúc thủy chung, mâm thủ cấp tri ân bà mối.

Quân sát sinh lạt trói đè ngang;
Lão đồ tể dao găm thọc tới .
Éc vài câu tim vỡ tàn sinh;
Ộc một tiếng huyết trào hấp hối.

Thế rồi:
Trưng bày giỗ chạp ma chay;
Chế biến tiệc tùng cưới hỏi
Ngoại hình lổn ngổn: Giò- thăn- nạc- mỡ- thủ- mông;
Nội tạng ê hề: Cật- họng-  tim- gan- phèo- phổi.

Luộc- chiên- xào- nấu um đầy;
Ninh- mọc- giò- nem vô khối.
Bát tiết canh đặt xuống nguội đông;
Tô bầu dục bưng lên nóng hổi.

Đĩa nem ngon quéo lưỡi dậy mùi ; 
Nồi lẫu dịu quăn môi ngút khói .
Tay gắp tựa giông tràn;
Miệng nhai như sấm trổi.
Chép mồm đánh ực, rung đùi nhịp nhịp khen lao;  
Khà họng gật gù, ngoác miệng oang oang cười nói.

Đau đớn quá, kể không xong tâm sự lùng bùng;
Xót xa thay, Than chẳng hết nguồn cơn rắc rối.

Thôi vậy:
Dạ từ bi bỏ hận dung tình;
Tâm hỷ xả buông thù xá tội.
Cờ vào tay phải phất liên hồi;
Ghế đã xếp nên ngồi phấn khởi.

Chắc chắn an vui;
Đoan nguyền thơ thới.
Lăn tay: Heo;
Đóng triện: Hợi!

Bóng Tà Dương – Bùi NghiệpXUÂN VĨNH CỬU(Độc vận)

Tứ thời luân chuyển;
Bát tiết tuần hoàn.
Vạn nhà  hạnh phúc;
Trăm họ khang an!

Cựu nhật qua, ách nạn phăng trôi theo tuế nguyệt;
Minh niên đến, an bình kíp ngự với tâm can.
Hồng diệp tân sinh xuân trướng noãn.
Ngân hà sơ độ dạ hương thâm. (1)

Tình Chúa tựa nắng mai, soi sắc thắm hồng ngàn tia ấm;
Ơn Trời như mưa móc, tưới lộc non xanh vạn nhánh mầm.
Kìa én nghiêng trời - múa chao rợp bóng;
Nọ hoa ngập đất – phô sắc man vàn.

Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa diệm.
Bồ tửu hân liên cẩn tửu châm. (2)
Ướp đời thêm vị thắm;
Nồng thế nức hương lan.
                                                                      
Trút  bỏ buồn phiền vơi lắng;
Giữ gìn an lạc chứa chan.
Già nhủ cháu con chớ quên cội rễ;
Trẻ ghi trưởng thượng đâu mất nguồn căn.

Lộc trổ sơn lâm,  đức tài chiếu toả che trời đất;
Phước thâm giang hải, trung nghĩa nồng nàn phủ thế nhân.
Gia quyến thuận hoà tăng hạnh phúc;
Tình người yêu mến ngập hân hoan.

Huyên thảo điệt linh thiêm  tú sắc.
Lê viên khách thọ bá huy âm. (3)
Rượu vài ngụm lao xao hương vị đọng;
Thơ mấy vần tươi tắn quyện thanh ngân.

Khắc vui trần thế mau qua mất,
Hoan lạc thiên đường miên viễn luôn.
Cầu ánh chiếu soi tăng vạn phúc;
Nguyện cơn mưa giáng trải muôn ân.

Cuộc trăm tuổi - là di trú thế trần hữu hạn;
Cõi vạn niên – chính hồi hương thiên quốc vô ngần.
Bờ nhân thế mơ phù hoa huyền ảo;
Bến quê trời thực vĩnh cửu hồng ân.

Nay thế trần đây, ăn ở tròn nhân tròn nghĩa;
Mai thiên quốc đó, nghỉ an vẹn kiếp vẹn phần.
Đấng vô thủy vô chung, đầy phép tắc tác sinh ức vạn;
Bậc hữu tiền hữu hậu, đủ quyền năng tạo dựng muôn ngàn.

Nguyện thần khí đến gieo tràn xã tắc;
Cầu chúa xuân về trải ngập giang san.
Dâng đôi bạch lạp!
Thắp đỉnh trầm nhang.

Hành trình thế tục!
Hướng vọng thiên đàng!...

Bùi Nghiệp

--==---
Chú thích:
(1)Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm.
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng
(2)Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp.
Rượu nho cùng với rượu cẩn mời
(3) Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp.
Vườn  lê chúc thọ rộn âm thanh