Trang

26 tháng 2, 2019

VĂN TẾ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC +GIU-SE VŨ DUY THỐNGTƯỞNG NHỚ 2 NĂM (01.3.2017-2019)

Gương xưa bóng bặt;
Dáng cũ hình phai.
Hai bốn tháng lần tay;
Bảy trăm ngày bấm đốt.

Dẫu sáu lăm niên kỷ, lực vẫn tràn đầy, đáp Thánh lệnh ra đi đột ngột;
Dù đáo thọ lục tuần,  hồn còn sung mãn, vâng Thần thiêng trẩy bước thình lình.
Lạc hoan cho trăm họ, thơm nồng tặng lại nhân sinh;
Tân khổ nhận một mình, Đắng chát đưa vào xác mục.

Nhớ linh xưa:
Chốn ruộng lúa đồng xanh, nghiệp vững nông phu gieo mạ đức;
Nơi trùng khơi biển biếc, nghề tinh ngư phủ bủa tơ thần.
 Cá đầy khoang ắp khẳm man vàn;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ngất.

Mài nghiên thắp nến vò đầu, đầy phấn khởi băn khoăn gieo khúc nhạc ;
Nhấc bút khêu đèn vắt óc, rất hân hoan mài miệt dệt lời ca.
Thông vi vu hát xướng chan hoà;
Tùng dào dạt ru hời đượm thắm.

Đường tín lý kêu vời ai chìm đắm;
Lối phúc âm vẫy gọi kẻ chơi vơi.
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi" ;
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”. (1)

Than ôi:
Đầu mùa Chay, người mục tử xuôi tay đường đột;
Khởi tiết hạ, vị chủ chiên nhắm mắt vội vàng.
Ngưng mạch mệnh tàn;
Cạn nguồn sinh khí.

Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý;
Lâm sao dạ tịch, thụ thảo thanh ai nguyệt nhất luân.(
2)
Xác trầm thinh trả cõi đất u buồn;
Hồn vút bổng về quê trời hoan hỷ.

Dẫu xa cách:  Ảnh lạc thanh tùng lý;
Nhưng rất gần: Thần lưu tử trướng trung.(3)
Chốn phù vân xin ngước hướng cửu trùng;
Nơi vĩnh cửu hãy nghiêng nhìn hạ trạch.

Chúng chiên nay:
Hình tiết nan di phương thiết thạch;
Kiên thao bất cải nại băng sương.(
4)
Chờ ngày sau hội ngộ chốn thiên đường;
Đợi mai hậu tao phùng nơi thượng vĩnh .

Dâng nến toả hoài dâng cha khả kính;
Thắp hương trầm tưởng niệm vị hiền nhân.
Hai bốn tháng mãn phần;
Bảy trăm ngày xuôi mệnh.

Thuận lệnh;
Tồn tâm.

Bùi Nghiệp

Chú thích:
(1) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu La-tin:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch Việt ngữ :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(
2)Đất phẳng xuân sâu, tích linh âm đứt, mây nghìn dặm;
Rừng thưa đêm vắng, cây cỏ thanh buồn, trăng một vầng

(3) Hình ảnh lạc trong tùng xanh
Tinh thần lưu giữa trướng tím.

(
4) Vững chí khôn dời niềm sắt đá
Kiên tâm chẳng đổi mặc băng sươngKhông có nhận xét nào: