Trang

26 tháng 2, 2019

VĂN TẾ BẠNHai năm nhung nhớ bạn hiền Khai phá Thông-vi-vu
( 01/3/2017_2019)

Mây còn giăng cuối núi;
Sóng vẫn bủa đầu ghềnh.
Bút gác buồn tênh;
Nghiên nằm ảo não.
Hai bốn tháng vèo trôi, nhật nguyệt thoi đưa nào lai đáo;
Bảy trăm ngày thấp thoáng, âm dương biền biệt chẳng hồi quy.

Bởi anh:
Cần cù gieo đất lục, dẫu gót mềm cứ hăng hái phát huy;
Mẫn cán cấy đồng xanh, mà tay dẻo luôn say sưa khai phá.
An đắc hiếu hoà biến thiên hạ;
Bất linh ác nghịch tại nhân gian. (1)

Nuôi trong tim chữ tín trọng thành toàn;
Giữ tận dạ lời thề nghiêm trọn hảo.
Nhãn tiền sắc tướng giai thành ảo;
Khúc lý ca thanh bất yếm tân. (2)

Nhớ khi xưa:
Thắp đèn thao thức, khuyên nhân sinh bằng nhã nhạc tơ đàn;
Chong mắt trầm tư, nhủ thế tục với linh ca phím dệt.
Bút động kinh hàn nguyệt;
Cầm minh tống tịch dương. (3)

Bởi Thiên duyên vạch sẵn điều thương;
Do Thánh triệu ghi dành sự tốt.
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”;
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi (4)

Biển hát xướng reo vui;
Thông vi vu náo nức.
Tựa Đa-vít ca hoà: “Hoặc tiếu hoặc đề chân diện mục”;
Như Lão Lai nhảy múa: “Vi ca vi vũ cải thanh dung. (5)

Ngậm niềm đau nội bộ vô trung;
Ôm nỗi khổ cận thân bất nghĩa.
Chấp nhận Thiên sai, vâng uống cạn ly sầu thấm thía;
Tuân hành Thánh ý, nguyện ăn xong chén đắng thương đau.

Cha từ nhân cởi ách u sầu;
Chúa dấu ái thâu gông khắc khổ.
Bởi bạn đã hoàn thành nghề ngư phủ;
Do anh luôn chu tất nghiệp nông gia.

Cá tươi ngon trĩu lưới chan hoà;
Lúa mẩy rộm tràn kho chất ngất.
Trần gian hữu hạn mong manh, trả xác thể anh về cõi đất;
Thiên quốc triền miên vĩnh cửu, trao linh hồn bạn đến quê trời.

Bảy trăm ngày vĩnh biệt vèo trôi;
Hai bốn tháng từ ly chóng vánh.
Chút tưởng niệm thắp hương trầm canh cánh;
Vài suy tư dâng nến toả niềm yêu.

Nguyện xin:
Thánh quan thầy đỡ vực trăm điều;
Thần bổn mệnh đưa  dìu một lối.
Được ân thưởng về quê hương Thượng giới;
Cho hỷ hoan đến hưởng phúc Thiên đàng.

Miên viễn thanh nhàn;
Muôn đời phước hạnh.
A-mạnh!
Tưởng linh!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp
__ __ __
Chú thích:
(1)    Mong được hiếu hoà khắp thiên hạ;
Để không ác ngược dưới trần gian.

 (2)Trước mắt nhan sắc đều hư ảo;
Trong khúc ca thanh không chán mới.

(3) Động bút kinh trăng lạnh;
Gảy đàn tiễn chiều tà.

 (4) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống,  nguyên câu:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch nghĩa :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(5)Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng khuôn mặt;
Khi ca khi múa thay đổi dung nhan.

Không có nhận xét nào: