Trang

5 tháng 2, 2019

XUÂN VĨNH CỬU(Độc vận)

Tứ thời luân chuyển;
Bát tiết tuần hoàn.
Vạn nhà  hạnh phúc;
Trăm họ khang an!

Cựu nhật qua, ách nạn phăng trôi theo tuế nguyệt;
Minh niên đến, an bình kíp ngự với tâm can.
Hồng diệp tân sinh xuân trướng noãn.
Ngân hà sơ độ dạ hương thâm. (1)

Tình Chúa tựa nắng mai, soi sắc thắm hồng ngàn tia ấm;
Ơn Trời như mưa móc, tưới lộc non xanh vạn nhánh mầm.
Kìa én nghiêng trời - múa chao rợp bóng;
Nọ hoa ngập đất – phô sắc man vàn.

Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa diệm.
Bồ tửu hân liên cẩn tửu châm. (2)
Ướp đời thêm vị thắm;
Nồng thế nức hương lan.
                                                                      
Trút  bỏ buồn phiền vơi lắng;
Giữ gìn an lạc chứa chan.
Già nhủ cháu con chớ quên cội rễ;
Trẻ ghi trưởng thượng đâu mất nguồn căn.

Lộc trổ sơn lâm,  đức tài chiếu toả che trời đất;
Phước thâm giang hải, trung nghĩa nồng nàn phủ thế nhân.
Gia quyến thuận hoà tăng hạnh phúc;
Tình người yêu mến ngập hân hoan.

Huyên thảo điệt linh thiêm  tú sắc.
Lê viên khách thọ bá huy âm. (3)
Rượu vài ngụm lao xao hương vị đọng;
Thơ mấy vần tươi tắn quyện thanh ngân.

Khắc vui trần thế mau qua mất,
Hoan lạc thiên đường miên viễn luôn.
Cầu ánh chiếu soi tăng vạn phúc;
Nguyện cơn mưa giáng trải muôn ân.

Cuộc trăm tuổi - là di trú thế trần hữu hạn;
Cõi vạn niên – chính hồi hương thiên quốc vô ngần.
Bờ nhân thế mơ phù hoa huyền ảo;
Bến quê trời thực vĩnh cửu hồng ân.

Nay thế trần đây, ăn ở tròn nhân tròn nghĩa;
Mai thiên quốc đó, nghỉ an vẹn kiếp vẹn phần.
Đấng vô thủy vô chung, đầy phép tắc tác sinh ức vạn;
Bậc hữu tiền hữu hậu, đủ quyền năng tạo dựng muôn ngàn.

Nguyện thần khí đến gieo tràn xã tắc;
Cầu chúa xuân về trải ngập giang san.
Dâng đôi bạch lạp!
Thắp đỉnh trầm nhang.

Hành trình thế tục!
Hướng vọng thiên đàng!...

Bùi Nghiệp

--==---
Chú thích:
(1)Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm.
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng
(2)Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp.
Rượu nho cùng với rượu cẩn mời
(3) Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp.
Vườn  lê chúc thọ rộn âm thanh


Không có nhận xét nào: