Trang

22 tháng 1, 2015

PHÚ LÃO


Đàn ông lớn tuổi tuyệt trên trần
Tuổi trẻ sao bì đố được luôn
Vàng khảm bờ răng nhiều bất kể
Bạc chôn gốc tóc lắm vô ngần
Lao xao đá quý nằm khe thận
Bất động gươm thiêng ẩn đũng quần
Hỏi có em nào say đắm chịu?
Nâng khăn sửa túi kết tình quân

Bongtaduong

15 tháng 1, 2015

VĂN TẾ TIỂU TƯỜNG NGUYỄN VĂN BÁCH

Một năm chưa nguôi nhớ bạn hiền: KP Giuse Nguyễn Văn Bách


VĂN TẾ TIỂU TƯỜNG NGUYỄN VĂN BÁCH
(19/01 * 2014-2015)
Đã tròn niên kỵ;
Vừa đúng huý lâm!
Thấm thoát quang âm;
Vèo bay thời khắc!

Thương biết mấy:
Nguời bên kia thế giới bềnh bồng, hình di ảnh mờ  mờ dấu hạc;
Kẻ chốn cũ trần hoàn dằng dặc, bóng cố nhân phảng phất thần nhan.

Lòng khôn nguôi nhung nhớ vô vàn;
Dạ vò võ u hoài bất tận.
Tưởng phụ thân, ơn võng cực rộng sâu chẳng cạn;
Suy phu ái, nghĩa sắt cầm ăm ắp nào vơi.

Khi xưa:
Những long đong cơm áo rã rời;
Bao lận đận bạc tiền khổ ải.
Ngày sáu khắc chân cuồng chạy vạy;
Đêm năm canh tay gác tính toan.

Sông có khúc, qua ngày bĩ cực gian nan;
Nước có cơn, đến khắc vận may thư thả.

Vậy mà:
Hằng ẩn nhẫn sầu vùi dưới dạ;
Cứ an nhiên vui cậy trong tâm.
Ủi an nhau chồng vợ thoát bần;
Nâng đỡ lắm cháu con ngừa nạn.

Dẫu chao đảo gian nan, chén tâm sự vui cùng bè bạn;
Dù long đong vật vã, ly hàn huyên tâm đắc hữu bằng.
Năm muơi tròn tình nghĩa vẫn nhặt khoan;
Sáu chục lẻ đối nhân hằng thiết thực.

Than ôi!
Mệnh ghen nguời trực;
Số ghét kẻ ngay!
Bệnh trầm kha thánh dược buông tay;
Chứng nghiệt ngã thần y ngậm miệng.

Bốn mùa đủ đông tây, bằng hữu chạy thuốc thang  tìm kiếm;
Một năm ròng nam bắc, gia đình lo dược liệu truy lùng.
Đầu chiều buông  gió dập cành Thung;
Cuối nắng tắt mây đùn núi Hổ.

Đau đớn quá chia ly lệ đổ;
U buồn thay vĩnh biệt châu tràn.
Trong ngoài khâm liệm quách quan;
Sau trước mồ yên mả đẹp.

Hôm nay:
Mười hai tháng chẳng vơi cách biệt;
Một năm ròng nào cạn từ ly.
Dẫu tiểu tường phong tục lễ nghi;
Dù tốt khốc dất lề quê thói.

Ơn chin chữ vẫn cao vòi vọi;
Nghĩa phu thê cứ trọn dư nồng.
Nguyện Chúa trên thuơng đón hồn chồng;
Xin Thánh cả dìu đưa linh phụ.

Sinh tử dâng trao kiếp người nghĩ tỏ;
Tồn vong phú thác phần mệnh suy từng.
Xuân đài phúc chí vô cùng;
Thọ vực tiêu dao hữu vĩnh.
KHÂM THỈNH!


KP Bùi Nghiệp