Trang

22 tháng 1, 2015

PHÚ LÃO


Đàn ông lớn tuổi tuyệt trên trần
Tuổi trẻ sao bì đố được luôn
Vàng khảm bờ răng nhiều bất kể
Bạc chôn gốc tóc lắm vô ngần
Lao xao đá quý nằm khe thận
Bất động gươm thiêng ẩn đũng quần
Hỏi có em nào say đắm chịu?
Nâng khăn sửa túi kết tình quân

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: