Trang

15 tháng 9, 2020

THIẾU NIÊN GIÊ-SU

 (Thuận nghịch độc)


-Xuôi:

Gương soi đáng rọi chiếu trần gian

Hiếu thảo vui hoà kết lạc hoan

Thương quý trọng cha cùng sớt việc

Kính tôn yêu mẹ phụ thêm làm

Sương dầm há tiếc đâu chiều xác 

Nắng giãi chi nề chẳng ngại thân

Lương thiện sống đời cho tốt đẹp

Thường luân đạo nghĩa giữ nghiêm phần

 

-Ngược:

Phần nghiêm giữ nghĩa đạo luân thường

Đẹp tốt cho đời sống thiện lương

Thân ngại chẳng nề chi giãi nắng

Xác chiều đâu tiếc há dầm sương

Làm thêm phụ mẹ yêu tôn kính

Việc sớt cùng cha trọng quý thương

Hoan lạc kết hoà vui thảo hiếu

Gian trần chiếu rọi đáng soi gương


Bùi Nghiệp

THỜI THƠ ẤU CHÚA

 (Thuận nghịch độc)

 

-Xuôi:

Thường đơn phận nhỏ sống nhu hiền

Ấp ủ hằng ghi lệnh thánh thiêng

Thương mẹ giúp phần lo vén khéo

Kính cha cùng phụ việc làm siêng   

Hương trầm toả quyện thơm thành ý

Khúc nhạc vang hoà ngát thiện duyên

Nương náu tạm chờ mai huấn giáo

Đường khai mở lối khởi loan truyền

 

-Ngược:

Truyền loan khởi lối mở khai đường

Giáo huấn mai chờ tạm náu nương

Duyên thiện ngát hoà vang nhạc khúc

Ý thành thơm quyện toả trầm hương

Siêng làm việc phụ cùng cha kính

Khéo vén lo phần giúp mẹ thương

Thiêng thánh lệnh ghi hằng ấp ủ

Hiền nhu sống nhỏ phận đơn thường

 

Bùi Nghiệp

13 tháng 9, 2020

TÂM NGUYỆN

 (Thuận nghịch độc)

 

Thuận:

 

Bền tâm hãy khắc tạc ghi hồn

Nghĩa nặng bao ngày mỗi lớn khôn

Đèn sách nhớ khuyên: Cha hả dạ

Bút nghiên vâng dặn: Mẹ vui lòng

Đêm thâu gắng học chăm mài miệt

Tối xẩm tra bài luyện thuộc thông

Chen bước với đời xây vững nghiệp

Đền ân thỏa đáng xứng vun trồng

 

Nghịch:

 

Trồng vun xứng đáng thỏa ân đền

Nghiệp vững xây đời với bước chen

Thông thuộc luyện bài tra tối xẩm

Miệt mài chăm học gắng thâu đêm

Lòng vui mẹ dặn, vâng nghiên bút

Hả dạ cha khuyên, nhớ sách dèn

Khôn lớn mỗi ngày bao nặng nghĩa

Hồn vui tạc khắc hãy tâm bền

Bùi Nghiệp

KHUYÊN NHỦ

 


(Thuận nghịch độc)

 

Thuận:

 

Kiên trì cố gắng nhớ lo chăm

Tuổi nhỏ răn dìu dắt vững chân

Nghiên bút giũa mài tô tháng tháng

Sách đèn trau luyện khổ năm năm

Thuyền xuôi khiển lái luôn an dạ

Nước ngược vung chèo hãy quyết tâm

Khuyên nhủ mỗi ngày hằng nhớ mãi

Hiền ngoan khởi trổ sẽ xanh mầm

 

Nghịch:

 

Mầm xanh sẽ trổ khởi ngoan hiền

Mãi nhớ hằng ngày mỗi nhủ khuyên

Tâm quyết hãy chèo vung ngược nước

Dạ an luôn lái khiển xuôi thuyền

Năm năm khổ luyện trau đèn sách

Tháng tháng tô mài giũa bút nghiên

Chân vững dắt dìu răn nhỏ tuổi

Chăm lo nhớ gắng cố trì kiên

Bùi Nghiệp

MẸ RU CON

 

(Thuận nghịch độc)

 Thuận:

Ơi à giọng ngọt hát thương yêu  

Nhẹ nhẹ ru đưa võng nhịp đều

Môi thắm nở bừng tô ngát đượm    

Gió đùa vương thoảng phớt vờn trêu

Vơi đầy nỗi cảm dâng tha thiết

 Ủ ấp niềm vui đọng mến trìu

Nôi ấm ngủ nồng say diễm tuyệt

Khơi đầu thuở bé ẵm nương niu

  

Nghịch:

Niu nương ẵm bé thuở đầu khơi

Tuyệt diễm say nồng ngủ ấm nôi

Trìu mến đọng vui niềm ấp ủ

Thiết tha dâng cảm nỗi đầy vơi

Trêu vờn phớt thoảng vương đùa gió

Đượm ngát tô bừng nở thắm môi

Đều nhịp võng đưa ru nhẹ nhẹ

Yêu thương hát ngọt giọng à ơi

Bùi Nghiệp