Trang

15 tháng 9, 2020

THIẾU NIÊN GIÊ-SU

 



(Thuận nghịch độc)


-Xuôi:

Gương soi đáng rọi chiếu trần gian

Hiếu thảo vui hoà kết lạc hoan

Thương quý trọng cha cùng sớt việc

Kính tôn yêu mẹ phụ thêm làm

Sương dầm há tiếc đâu chiều xác 

Nắng giãi chi nề chẳng ngại thân

Lương thiện sống đời cho tốt đẹp

Thường luân đạo nghĩa giữ nghiêm phần

 

-Ngược:

Phần nghiêm giữ nghĩa đạo luân thường

Đẹp tốt cho đời sống thiện lương

Thân ngại chẳng nề chi giãi nắng

Xác chiều đâu tiếc há dầm sương

Làm thêm phụ mẹ yêu tôn kính

Việc sớt cùng cha trọng quý thương

Hoan lạc kết hoà vui thảo hiếu

Gian trần chiếu rọi đáng soi gương


Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: