Trang

13 tháng 9, 2020

TÂM NGUYỆN

 (Thuận nghịch độc)

 

Thuận:

 

Bền tâm hãy khắc tạc ghi hồn

Nghĩa nặng bao ngày mỗi lớn khôn

Đèn sách nhớ khuyên: Cha hả dạ

Bút nghiên vâng dặn: Mẹ vui lòng

Đêm thâu gắng học chăm mài miệt

Tối xẩm tra bài luyện thuộc thông

Chen bước với đời xây vững nghiệp

Đền ân thỏa đáng xứng vun trồng

 

Nghịch:

 

Trồng vun xứng đáng thỏa ân đền

Nghiệp vững xây đời với bước chen

Thông thuộc luyện bài tra tối xẩm

Miệt mài chăm học gắng thâu đêm

Lòng vui mẹ dặn, vâng nghiên bút

Hả dạ cha khuyên, nhớ sách dèn

Khôn lớn mỗi ngày bao nặng nghĩa

Hồn vui tạc khắc hãy tâm bền

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: