Trang

13 tháng 9, 2020

MẸ RU CON

 

(Thuận nghịch độc)

 Thuận:

Ơi à giọng ngọt hát thương yêu  

Nhẹ nhẹ ru đưa võng nhịp đều

Môi thắm nở bừng tô ngát đượm    

Gió đùa vương thoảng phớt vờn trêu

Vơi đầy nỗi cảm dâng tha thiết

 Ủ ấp niềm vui đọng mến trìu

Nôi ấm ngủ nồng say diễm tuyệt

Khơi đầu thuở bé ẵm nương niu

  

Nghịch:

Niu nương ẵm bé thuở đầu khơi

Tuyệt diễm say nồng ngủ ấm nôi

Trìu mến đọng vui niềm ấp ủ

Thiết tha dâng cảm nỗi đầy vơi

Trêu vờn phớt thoảng vương đùa gió

Đượm ngát tô bừng nở thắm môi

Đều nhịp võng đưa ru nhẹ nhẹ

Yêu thương hát ngọt giọng à ơi

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: