Trang

15 tháng 9, 2020

THỜI THƠ ẤU CHÚA

 (Thuận nghịch độc)

 

-Xuôi:

Thường đơn phận nhỏ sống nhu hiền

Ấp ủ hằng ghi lệnh thánh thiêng

Thương mẹ giúp phần lo vén khéo

Kính cha cùng phụ việc làm siêng   

Hương trầm toả quyện thơm thành ý

Khúc nhạc vang hoà ngát thiện duyên

Nương náu tạm chờ mai huấn giáo

Đường khai mở lối khởi loan truyền

 

-Ngược:

Truyền loan khởi lối mở khai đường

Giáo huấn mai chờ tạm náu nương

Duyên thiện ngát hoà vang nhạc khúc

Ý thành thơm quyện toả trầm hương

Siêng làm việc phụ cùng cha kính

Khéo vén lo phần giúp mẹ thương

Thiêng thánh lệnh ghi hằng ấp ủ

Hiền nhu sống nhỏ phận đơn thường

 

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: