Trang

30 tháng 5, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 3

CÁI QUẠT
 Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
NS Hồ Xuân Hương

HỌA:  GIẾNG NƯỚC
Sâu sâu một lỗ lọt cho vừa
Tiên tổ moi đào tự thuở xưa
Rêu biếc chung quanh um mãi đủ
Nước trong tận đáy múc luôn thừa
Trục kêu cót két trưa đầy nắng
Thùng nói à uồm tối chẳng mưa
Đòn gánh hai đầu treo quả nước
Đổ đầy chum vại thỏa lòng chưa?
Bongtaduong


KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA
Cả nể cho nên hoá dở dang
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên (1) chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu(2)  sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả
Chữ tình một khối thiếp xin mang.
Quản chi miệng thế lời chênh lệch
Chẳng có nhưng mà có mấy ngoan.
NS Hồ Xuân Hương
(1) Hai câu này Hồ Xuân Hương chơi chữ. Chữ "thiên" là "trời", viết nhô nét phẩy lên thành chữ "phu" là "chồng".
(2) Chữ "liễu" (phận liễu ám chỉ thân con gái) thêm nét ngang thành chữ "tử" là "con".


CHỬA HOANG CHUYỆN NHỎ
Bụi đời quyến rũ cứ tay dang
Bắt mắt thay phiên tối một chàng
Khách sạn đầu giờ a đến thẳng
Vũ trường cuối cuộc vút sang ngang
Công dung mẹ nhủ ngu chi giữ
Ngôn hạnh thẩy răn dại mới mang
Từ Dũ điều hòa khi lỡ dính
Mai về tiếp tục học sinh ngoan
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: