Trang

1 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 4 
CÁI QUẠT (bài 2)
Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
Rộng hẹp dường nào, cắm một cây.
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát,
Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
Chúa dấu vua yêu một cái này.
 NS Hồ Xuân Hương


Họa:  QUẠT GIẤY
Xòe ra khép lại tiện là đây
Phành phạch oi nồng chẳng ngớt tay
Da mỏng mềm mềm che góc lỗ
Gân đầy cứng cáp dựng tròn cây
Cụ già móm mém đòi từng tối 
Công tử đam mê nựng mỗi ngày
Mười tám xuân thì trao số phận
Xin đừng phụ rẫy một em này
Bóng Tà Dương

DỆT CỬI ĐÊM
Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc
Một suốt đâm ngang thích thích mau
Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả
Ngắn dài khuôn khổ vẫn như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
Chờ đến ba thu mới dãi màu.
NS Hồ Xuân Hương


 Họa: GIÃ GẠO KHUYA
Một đàn con gái trắng phau phau
Cung cấm thẹn thùng nhịp khắc thâu
Mươi đấu trần truồng kỳ cọ gấp
Vài thưng lõa thể tuốt chùi mau
Lồ lồ tố nữ  xinh như tạc
Ngồn ngộn nương kiều mướt giống nhau
Thử cắn vài cô xem mặn ngọt?
Bõ công chà xát đổi thay màu
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: