Trang

16 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN - 1-1. PHÙ VÂNKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Nhất
- Chương 01 -

1.     PHÙ VÂN (Gv1, 2-11)
 Phù vân tiếp nối lại phù vân
Ảo ảnh bày ra lại biến dần
Lợi lộc gì đâu mà vất vả
Vầng dương sớm tối chuyển thời gian

Thế hệ này thay thế hệ qua
Địa cầu còn đó tựa sân ga
Ngày đêm chứng kiến ly tao đó
Nuốt nỗi u hoài ngậm xót xa

Mặt trời mọc lặn hướng đông tây
Nam Bắc đi về gió chuyển xoay
Sông suối từ nguồn xuôi biển cả
Làm sao cho đủ chẳng khi đầy

Mắt thấy tai nghe tưởng rất nhiều
Thử này góp lại chẳng bao nhiêu
Có gì mới mẻ luôn từ trước
Nhàm chán cạn dâng nước thủy triều

Rồi ra quên hết những người xưa
Nhung nhớ đầu môi chỉ thấy thừa
Cũng vậy mai này con cháu họ
Chiều về hờ hững chuyện ban trưa.

Không có nhận xét nào: