Trang

23 tháng 6, 2013

THƠ ĐƯỜNG… VÍ (2)
Thân em tội nghiệp về đâu,
Ngày ngày em chổng phao câu lên trời.
Bây giờ nông vụ chí kỳ,
Em mà chẳng chổng lấy gì anh ăn
Ca dao VN.

CẤY MẠ
Tội nghiệp thân nàng biết kể đâu
Đồng lầy ruộng ngập dổng phao câu
Trên Trời lưng hiến vươn mông lẳn
Dưới Đất tay dâng thõng ngực bầu
Nắng dãi phong phanh da rát bỏng
Mưa sa co rút bụng run sầu
Ví em chẳng chổng khu ngày ấy
Thử hỏi chồng ăn ở lỗ nào?
BongtaduongThân em như thể chuông đồng
Để trên bàn Phật, đứng thành hàng hai
Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn long lóc đợi ngày dọng chuông
Ca dao VN.

CHUÔNG CON
Thân em như thể cái chuông đồng
Bàn độc ngồi hoài đã mỏi mông
Thin thít im mồm cam phận vợ
Kiêng khem ngậm miệng ngóng duyên chồng
Căng tai thỉnh kệ sư không bính
Ưỡn ngực chờ kinh tiểu chẳng boong
Anh nguyện làm chày va thánh thót
Đêm ngày dọng miết thỏa tình mong
BongtaduongThân em như trái mãng cầu
Đặt trên hương án, hạc chầu lọng đôi
Thân anh như thể con dơi
Bay qua bay lại giỡn chơi mãng cầu
Ca dao VN.

MÃNG CẦU
Có phải thân em trái mãng cầu?
Đặt trên hương án hạc nghiêng chầu
Hạt đen rưng rức thêm huyền hoặc
Thịt trắng hây hây lại nhiệm màu
Vị ngọt như đường xơi tý nhé!
Mùi thơm tựa sữa mút đi nào!
Thôi anh tự nguyện làm dơi nhé
Qua lại chờn vờn thử chút sao!
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: