Trang

20 tháng 6, 2013

THƠ ĐƯỜNG… SINH
MỤ ĐỠ QUÊ
Sản phụ quằn đau bụng phập phừng
Mời cô mụ gấp chớ lừng khừng
Đun sôi nước sạch chờ xong tắm
Quạt nóng than hồng chuẩn bị bưng
Hãy rặn một hai căng nín phổi
Đừng gồng ba bốn thả buông lưng
Oe oe cu tí tè cao vọt
Bố đĩ khà khà… cỡn nhảy tưng
Bongtaduong


ĐAU BỤNG ĐẺ
Bụng mang dạ chửa đến nhà sinh
Rủa xả chồng con hết sức mình
Mả mẹ ngày đêm leo đú đởn
Mồ cha sáng tối dộng thùng thình
Trời ơi nguyện hứa không thèm đón
Đất hỡi xin thề chẳng dám nghinh
Mai mốt mẹ tròn con rắn rỏi
Lại thèm tí tởn tỉnh tình tinh
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: