Trang

25 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN - 2-4. CHIỆM NGHIỆMKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Nhất
- Chương 02 -

1.     CHIÊM NGHIỆM (Gv2, 14-26)

Người khôn trí mở dõi nhìn xa
Kẻ dại loanh quanh ánh mắt lòa
Chỉ có mình tôi hằng thấu hiểu
Cùng là số phận cõi người ta

 Khôn để làm chi phải lạm bàn
Nào ai bất tử với thời gian
Đều đi xuống huyệt vào quên lãng
Kẻ trí người ngây cũng phũ phàng

Hoang mang ngán ngẩm tấn tuồng đời
Kết quả luôn là vô ích thôi
Thất vọng công lênh bao vất vả
Phù vân gặt lấy tiếc nào vơi

Dốc hết tài năng tạo lập công
Rồi trao sản nghiệp kẻ ngồi không
Phù vân chẳng những còn gieo họa
Hậu quả di căn thật khó phòng

Việc ấy tròn đời chỉ khổ đau
Ưu phiền quấn chặt mọi công lao
Đêm về thấp thỏm nào yên trí
Cũng chỉ phù vân có khác đâu!

Đối với nhân trần việc uống ăn
Cùng thêm hưởng thụ thú thư nhàn
Nhưng tôi nghiệm thấy nhu cầu đó
Chẳng bởi người, mà Đức Chúa ban

Thiên Chúa ân cần với thế nhân
Trao nhiều trí tuệ lắm khôn ngoan
Tùy theo công phước mà hành xử
Dẫu chỉ phù vân mộng dã tràng

Không có nhận xét nào: