Trang

11 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 9

LÀM LẼ
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không ...
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
NS Hồ Xuân Hương


HỌA: VỢ HAI
Xưa bao nhiêu kẻ đến săn lùng
Õng ẹo nên đành kiếp lấy chung
Méo miệng thờn bơn bơi sức kệ
Lệch mồm chem chép ngáp hơi không
Đường dê rậm rạp nào chăm sóc
Lối thỏ um tùm để phí công
Nếu biết thân này hiu quạnh thế
Thà rằng ở vậy quách cho xong
Bóng Tà DươngCÔ HÀNG BÁN SÁCH
Cô hàng lấy sách cắp ra đây!
Xem thử truyện nào thú lại say.
Nữ tú có bao xin xếp cả,
Phương hoa phỏng liệu có còn hay ...?
Tuyển phu mặc ý tìm cho kỹ,
Chinh phụ thế nào bán lấy may.
Kỳ ngộ bích câu xin tiện hỏi,
Gía tiền cả đó tính sao vay.
NS Hồ Xuân HươngHỌA: TIỆM SÁCH
Tiệm sách cô nàng hỏi chút đây!
Quyển nào thú vị đọc mê say?
Xuân Hương bóng gió ôi thôi tuyệt
Chiêu Hổ tầm xàm cũng rất hay
Vỗ bụng Trạng Quỳnh xem thật tếu
Nghiêng đầu Thị Điểm đọc là may
Ba Giai- Tú Xuất gom thêm nữa
Trả hết luôn tiền chẳng dám vay
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: