Trang

24 tháng 6, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 15
VỊNH COM MÈO
Trời sinh em giống tính con mèo
Lông mượt như tơ thích được trèo
Gián bướm tung tăng vồ vập đuổi
Mỡ màng liếm láp thỏa thuê theo
Vào thời động đực say mê bám
Đến lúc gào tình thảm thiết đeo
Gặp chuột nhỏ to vồ vật vã
Vùng tro góc bếp ấp e xèo.
Bongtaduong


VỊNH CÁI  ĐẸP
(Thủ nhất thanh và vấn nghi)
Hỏi nhìn lực sĩ đẹp là bao?
Hỏi cọp ra oai thấy thế nào?
Hỏi chú hoàng oanh tung cánh dọc?
Hỏi anh sư tử hất bờm cao?
Hỏi dê cai quản nghiêm chuồng trại?
Hỏi ngựa xông pha vượt chiến hào?
Hỏi nhỏ cô em trang điểm đó?
Hỏi rằng đảo ngược luật trời  sao?
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: