Trang

29 tháng 6, 2013

THƠ ĐƯỜNG… ANH

HUYỀN TRÂN
Mười tám lên thuyển trả nợ duyên
Về làm chánh hậu chốn cung Chiêm
Hai nhô đổi lấy hai thành nội
Một hõm bù vào một mốc biên
Vua Chế say mê ôm mỹ nữ
Tướng Trần ào não vuột nàng tiên
Khen thay nhan sắc bình thiên hạ
Chỉ nhúm tơ mà rộng nước thêm
Bongtaduong


AN TƯ CÔNG CHÚA
Sơn hà xã tắc loạn đao binh
Công Chúa An Tư cứu nước mình
Rửng mỡ Thoát Hoan trì hoãn tiến
Căm gan Hưng Đạo tốc hành trình
Bạch Đằng lính Việt nghiêm hàng ngũ
Vạn kiếp quân Mông rã đội hình
Sợi tóc giai nhân cùm tướng giặc
Thần cơ nhan sắc đả mê tình
Bongtaduong


Ỷ LAN NGUYÊN PHI
Mười tám tòng phu đệ nhất phi
Thánh Tông vua Lý rất yêu vì
Kinh bang tế thế nào so đọ
Trị nước an dân đố sánh bì
Nhiếp chính triều đình nghiêm chỉnh quản
Cầm quyền xã tắc ngại ngần chi
Bình Chiêm thắng trận an bờ cõi
Là bởi thuyền quyên xứng mẫu nghi
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: