Trang

18 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN - 1-2. TÂM SỰKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Nhất
- Chương 01 -

2.     TÂM SỰ (Gv1, 12-18)
Tôi (*)  dù hoàng đế quản chư dân
Nhưng lại truy tìm gốc chú tâm
Lấy trí khôn ngoan hòng khảo sát
Bày cho dương thế việc nên làm

Tôi đã nhận ra dưới thái dương
Dã tràng xe cát nhọc trăm đường
Điều cong khó uốn thành ngay thẳng
Việc thiếu đếm hoài cùng thế luôn

Tự nhủ rằng tôi quyết góp công
Bao điều trí tuệ của cha ông
Đâu là kiến thức, đâu khờ dại
Cống hiến chư dân nghiệm trải lòng

Càng lắm khôn ngoan chỉ chuốc phiền
Càng nhiều hiểu biết chẳng an nhiên
Chỉ là công dã tràng xe cát
Dưới vũ trụ quan chỉ hão huyền
(*)  Chữ Tôi ở đây và cả những bài sau là của tác giả: Vua Cô-he-lét, con vua Sa-lô-mông, trị vì nước Do Thái cổ, khoảng năm 300 trước công nguyên .

Không có nhận xét nào: