Trang

7 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 7 
SƯ HỔ MANG
Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta
Ðầu thì trọc lốc, áo không tà .
Oản dân trước mặt dăm ba phẩm,
Vãi núp sau lưng sáu bảy bà.
Khi cành, khi tiu, khi chũm chọe,
Giọng hì, giọng hỷ, giọng hi ha.
Tu lâu có lẽ lên sư cụ
Ngất nghểu tòa sen nọ đó mà.
NS Hồ Xuân Hương

 
HỌA: PHÁP SƯ
Lộng hành ma quỷ hại nhà ta
Thầy pháp mời ngay tận núiTà
Bắt quyết đăng đàn giang háng thánh
Trừ yêu hớp khí chộp tay bà
Chập cheng chiêng mõ mồm ngoang ngoác
Nghi ngút nhang đèn miệng hí ha
Phúc chủ lộc thầy tiền ngất đĩa
Lơ ngơ tín chủ thấy chăng mà
Bóng Tà Dương

Họa : Sư Hổ Mang
Tăng bào bóng lộng, ấy sư ta
Tóc mọc chẳng ra dưới nắng tà
Sáng sớm tụng Kinh chừng một bổn
Đêm khuya trì chú với hai bà
Đăng đàn lảnh lót lời la- mật
Dạy chúng tinh tường nghĩa tát- ha
Trên đảnh sáu liều lên thượng tọa
Hảo danh học đạo có chi mà...
Ngthien (07.6.13)
 
QUAN THỊ
Mười hai bà mụ ghét chi nhau?
Ðem cái xuân tình vứt bỏ đâu?
Rúc rích thây cha con chuột lắt,
Vo ve mặc kệ cái ong bầu.
Ðố ai biết được vông hay chóc,
Còn kẻ nào hay cuống với đầu.
Thôi thế thì thôi, thôi cũng được,
Ng
hìn năm khỏi bị tiếng nương dâu
NS Hồ Xuân Hương
 
HỌA: THÁI GIÁM
Tiên- Tổ- Thánh hiền chẳng ghét nhau (*)
Mang con bỏ chợ  chút nào đâu!
Vì phần hậu duệ không còn gậy
Bời kiếp tiền duyên phải mất bầu
Cai quản tam cung đành thiến gốc
Điều hành lục viện phải phăng đầu (…)
Cám treo heo nhịn thôi đành thế
Bù lại an nhàn chốn bể dâu
Bóng Tà Dương

(*)Tiên sư, Tổ sư và Thánh sư là ba vị thầy biểu trưng của ngành hộ sản: (tức những người truyền dạy, sáng kiến cải tiến và khởi xướng ngành hộ sản).

Không có nhận xét nào: