Trang

28 tháng 6, 2013

THƠ ĐƯỜNG… VÍ (3)
Thân em  trái mít trên cây
Một trăm quân tử đến đây hưởng tình
Thân anh con quạ trời sinh
Đậu trên trái mít thỏa tình em chưa?

Ca dao VN.
TRÁI MÍT
Thân em trái mít bẻ trên cây
Da dẻ sần thô múi lại dầy
Quân tử dăm ngài xô đến bóc
Anh hào chục bậc túm vô vây
Thơm bùi cả hạt lai rai gặm
Ngọt mọng từng xơ hối hả nhây
Đã vậy anh mong làm kiếp quạ
Đậu trên thân thể khát khao này!
Bongtaduong


Thân em như thể bình vôi
Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình
Chị em ai thấy đừng khinh
Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai
Ca dao VN.

ỐNG VÔI
Thật rõ thân này tựa ống vôi
Bỏ rơi lăn lóc cảnh mồ côi
Trầu vàng phụ ngãi xa vời đó
Cau biếc hờn duyên cách biệt rồi
Khinh khỉnh vào ra trề khóe miệng
Gằm ghè lên xuống bỉu làn môi
Ơi người chớ có chê bai nữa
Muốn thắm duyên nồng phải có tôi
Bongtaduong


Thân em như thể trăng rằm
Mây đen có phủ khôn lầm giá trong.
Duyên kia đứt mối chỉ hồng
Để anh nối lại thỏa lòng ước mơ
Ca dao VN.
TRĂNG RẰM
Thân em ví tựa ánh trăng rằm
Vằng vặc ngời ngời chẳng tối tăm
Mây xám đừng hòng che bóng Cuội
Trời xanh cứ lộ tỏ dung Hằng
Hoàng hôn đến nhé không e sợ
Tảng sáng về thôi chẳng ngại ngần
Ví thử duyên tình ta lỡ đứt
Anh thề nối lại mối tơ giăng
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: