Trang

30 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 4-7. CỘNG SINHKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Nhất
- Chương 04 –

7.     CỘNG SINH (Gv4, 1-17)
Kìa dưới vầng dương tiếng khóc than
Vô tình lãnh đạm chẳng ai san
Một lời chia sẻ hòng an ủi
Áp bức ra tay mặc sức làm

Người đã chết rồi thật phước hơn
Gấp nhiều kẻ sống chịu nguồn cơn
Giảm đi tai họa nhiều vô kể
Là đứa chưa sinh chẳng biết hờn

Công việc gian lao ở thế trần
Là do vận dụng mọi đua tranh
Phù vân ảo ảnh mà ra sức
Xe cát hoài công lũ dã tràng

Ô kìa đơn độc cũng gian lao
Thân thuộc không ai cứ nháo nhào
Của cải vơ vào luôn ước muốn
Hoài công vô bổ việc tầm phào

Hai thì hơn một chuyện đương nhiên
Kẻ ngã người nâng ắt chẳng phiền
Dây chập đôi ba vào khó đứt
Một mình cô thế thật không nên

Người trẻ nghèo nàn có trí khôn
Hơn ông vua vụng dại vô hồn
Đắp tai gài trống trôi khuyên nhủ
Vương quốc đi vào cõi diệt vong

Chư dân phế bỏ vị vua đần
Tiến cử chàng trai trị quốc dân
Phấn khởi bao năm rồi cũng vậy
Thì ra mọi sự cũng phù vân

Cẩn thận khi về nhà Chúa trên
Mở tai nghe kỹ chọn cho bền
Bao nhiêu hy lễ hòng xưng tụng
Cũng chỉ là không thật quá phiền

Không có nhận xét nào: