Trang

4 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM TẠPDệt thơ: Bóng tà dương
 XXI.  PHẨM  TẠP
(PAKINNAKAVAGGA)


275.  
Nếu điều nhỏ ít bỏ đi luôn
Mà đổi vui nhiều tất sẽ hơn
Kẻ trí quên đi từng vụn vặt
Đón niềm to lớn thật là khôn

276.  
Gieo khổ cho người những xót xa
Ngõ hầu thỏa mãn được lòng ta
Cõi lòng sân hận đang ràng buộc
Thoát khỏi làm sao lưới oán tà

277.  
Đáng làm những việc lại cho qua
Chẳng đáng lại làm rất thiết tha
Phóng túng ngược đời nên cao ngạo
Bao nhiêu lậu tập mãi tăng đà.

278.  
Quan sát thường ngày chính bản thân
Không làm vô ích chuyện phi nhân
Chuyên cần hữu ý điều ngay ngắn
Lậu tập dần dần ắt biến tan

279.  
Ái dục diệt trừ tận gốc căn
Dụ thường – Đoạn kiến bỏ không can
Mười hai đầu mối xua đi hết
Hướng đến Bà-la chẳng ngại ngần

280.  
Ái dục diệt ngay tận rễ sâu
Dụ thường – Đoạn kiến bỏ không cầu
Năm nghi hổ tướng trừ đi hết
Hướng đến Bà-la chẳng não sầu

281.  
Đệ tử Phật môn phải khắc tâm
Tự tu tỉnh giác thoát mê lầm
Ngày đêm bất luận bao thời khắc
Niệm tưởng Di Đà hướng tới luôn

282.  
Môn đồ Đức Phật phải ghi tâm
Tỉnh giác tự tu thoát lỗi lầm
Bất luận đêm ngày bao khoảnh khắc
Đạt ma niệm tưởng hướng về nguồn

283.  
Đệ tử Phật môn phải khắc ghi
Tự tu tỉnh giác thoát mê si
Ngày đêm bất luận bao thời khắc
Niệm tưởng Tăng già hướng tới luôn

284.  
Đệ tử Phật môn phải khắc tâm
Tự tu tỉnh giác thoát mê lầm
Thời gian bất luận bao ngày tháng
Suy niệm đêm ngày tưởng sắc thân

285.  
Đệ tử Phật môn phải khắc tâm
Tự tu tỉnh giác thoát mê lầm
Thường vui bất sát lòng căn dặn
Bất luận đêm ngày chẳng ám thân

286.  
Đệ tử Phật môn phải khắc tâm
Tự tu tỉnh giác thoát mê lầm
Ngày đêm bất luận bao thời khắc
Thiền quán ưu tư chớ ngại ngần

287.  
Xuất gia dứt dục thật là nan
Sinh hoạt trong nhà cũng khó khăn
Không bạn bè chi cùng thật chán
Luân hồi luẩn quẩn khổ hơn trăm

288.  
Giới hạnh  - Chánh thành chẳng lắng lo
Thánh tài danh dự mãi tung hô
Làm lành tỏ rạng như sơn tuyết
Lập ác như cung bắn tối mò

289.  
Ngồi nằm đứng chỉ một thân đây
Thoải mài thong dong suốt tháng ngày
Điều luyện an vui bằng tiếng kệ
Mây ngàn gió núi cứ hăng say

Không có nhận xét nào: