Trang

2 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 5  
 HỎI TRĂNG - bài 2
Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.
Hỏi con bạch thố đà bao tuổi,
Hở chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ chi soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn với vừng son?
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?
NS Hồ Xuân Hương

HỌA: ÔNG NGÂU BÀ NGÂU
Đêm rằm tháng bảy đến nay còn
Tinh tú nhìn kia trố mắt tròn
Bớ chú Ngưu Lang mong đẻ giống?
Hỡi nàng Chức nữ muốn sinh con?
Đầm đìa ân ái bao lần thắm?
Mưa móc giao tình mấy hiệp son?
Ô thước rung rinh cầu kẽo kẹt
Một đêm thỏa mãn ngập đồi non
Bóng Tà Dương


  GIÀ KÉN KẸN HOM
Bụng làm dạ chịu trách chi ai,
Già kén kẹn hom ví chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy.
Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!
Ðừng đứng núi này trông núi nọ,
Ðói lòng nên mới phải ăn khoai.
NS Hồ Xuân Hương

HỌA: GÁI Ế
Chớ oán trời già rẫy bỏ ai
So đo tính toán quá nên sai
Hoa tàn nhụy héo không ong viếng
Giậu mục rào nghiêng chẳng bướm vầy
Ráo máng tênh hênh ăn vạ đất
Cạn tàu trụi lủi thở than trời
Còn duyên kẻ đón người đưa lắm
Nay hết xuân thì quắt rãi khoai
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: