Trang

23 tháng 6, 2013

THƠ ĐƯỜNG... DỊCHLƯƠNG CHÂU TỪ
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
Vương Hàn

Dịch ý
Chiếc ly dạ quang tinh xảo được đổ đầy rượu nho ngon tuyệt
Vừa muốn say sưa một phen, thì đột nhiên tiếng đàn tì bà tưng bừng vang từ trên lưng ngựa xuống như thôi thúc tướng sĩ cùng can ly.
Dù có say nằm lăn trên sa trường, mong các vị đừng chê cười,
Trước giờ người đi chinh chiến mấy ai còn sống trở về


Dệt thơ: Bongtaduong
KHÚC HÁT CHÂU LƯƠNG
Thất ngôn tứ tuyệt:
Lóng lánh bồ đào chén rượu mê
Muốn say chợt ngựa hối tư bề
Ngà ngà chiến địa anh đừng chấp
Chinh chiến xưa nay mấy kẻ về
Lục bát:
Bồ đào rượu sánh lung linh
Muốn say chợt tiếng đăng trình thúc quân
Chớ cười nếu có men xuân
Xưa nay chính chiến người luôn không về
Song thất lục bát:
Kìa song sánh rượu ngon mời nữa
Toan uống vào chợt ngựa hí kêu
Nếu say bằng hữu đừng trêu
Xưa nay chinh chiến quân đều vong thân
Thơ mới 1:
Như mời mọc chén rượu xinh khêu gợi
Muốn uống  liền bỗng ngựa gọi đàn reo
Nếu say sưa chiến hữu chớ cười trêu
Bởi chinh chiến từ xưa ai về lại
Thơ mới 2:
Như mời mọc chén rượu xinh mời khẽ
Muốn uống  ngay bỗng ngựa hí gọi đi
Nếu lướt khướt anh em đừng cười nhé
Bởi xưa nay chinh chiến chẳng hồi quy
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: