Trang

27 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 3-6. THIÊN ĐỊNHKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Nhất
- Chương 03 –

1.     THIÊN ĐỊNH (Gv3, 12-22)
Tôi đã nhận ra với kiếp người
Nhàn vui thoải mái tuyệt trong đời
Là quà Thiên chúa ban ưu ái
Phải biết ơn nhiều chớ dể duôi

Công trình Thiên Chúa mãi trường tồn
Chẳng bớt không thêm giữ đúng gồm
Hành động quang minh truyền thụ tạo
Phàm trần tôn kính nhớ luôn luôn

Điều gì hiện hữu cứ mãi thôi
Sẽ có,  ngày xưa đã có rồi
Thiên Chúa truy tìm điều đã mất
Bù nguyên đầy đủ mọi cơ trời

Dưới ánh Thái dương cũng lộ hình
Gian manh xảo trá chốn công đình
Ác đức nhập lòng bày quan án
Hại người công chính phải điêu linh

Con người thụ tạo giống như nhau
Như thể muôn loài khác biệt đâu
Sinh tử cùng chung đồng số phận
Phù vân nối tiếp một cung sầu

Tất cả đi về cõi lặng không
Bụi tro nguyên gốc trở về xong
Khác chăng sinh khí điều cao thấp
Cửa tử qua rồi  biết nữa chăng?

Không có nhận xét nào: