Trang

12 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 10

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Ðôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Ðào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Ði thì cũng dở, ở không xong.
NS Hồ Xuân Hương


HỌA: SƠN NỮ TẮM
Giữa nắng trưa hè suối hướng đông
Kìa cô sơn nữ tuổi hương nồng
Tênh hênh lõa thể vươn gò phụng
Dạng dễ trần truồng  há mạch long
Cá lội dừng vây chui tảng đá
Chim gù cụp cánh núp rừng thông
Chôn chân họa sĩ say sưa ngắm
Một bức lâm tuyền vẽ chẳng xong
Bóng Tà DươngCHỢ TRỜI
Khen thay con Tạo khéo trêu ngươi.
Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời!
Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bầy hàng hoa quả tư mùa sẵn,
Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi, buôn danh nào những kẻ,
Chẳng nên mặc cả một đôi lời.
NS Hồ Xuân Hương


 CHỢ TÌNH
Nhóm họp chợ tình chẳng hổ ngươi
Sa-Pa đồi núi mọc lưng trời
Trai buôn khèn thổi đong đưa vẫy
Gái sóc ca hò bỡn cợt chơi
Bà Nguyệt xe duyên chăm chỉ đứng
Ông Tơ kết tóc mải quên ngồi
Tự nhiên truyền giống theo phong tục
Mặc cả làm chi để lắm lời
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: