Trang

8 tháng 6, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 8

CẢNH THU
Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cánh cũng ưa người nhỉ,
Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
NS Hồ Xuân Hương
LTS: Bài Cảnh Thu BTD vừa đăng lên cách 2 giờ, chủ nhân trang thocaoboigia.blogspot.com gọi ĐT cho mỗ nói rằng: Bài thơ trên là của Bà Huyện Thanh Quan chứ không phải HXH. Bối rối quá liền cầu cứu cụ Geogle, kết quả nửa nọ nửa kia. Thiết tưởng đây chỉ là bài họa vui tác phẩm người xưa, nếu có lầm lẫn cũng ngoài ý muốn, kính mong hai nữ sĩ đại xá. Cao nhân nào xác định được tác giả, xin cho Tà mỗ tường. Đa tạ!


HỌA: CHIỀU THU
Thu chiều thoang thoảng chút cơn mưa
U ám thâm sì cảnh cổ sơ
Trướng rủ chờ vào im tựa thóc
Màn che đợi đến lặng như tờ
Giang sơn một khoảnh trơ bầu rượu
Phong nguyệt hai vùng vắng khách thơ
Vàng vọt ráng chiều nghiêng đợi mãi
Tần ngần ra ngẩn lại vào ngơ
Bóng Tà Dương


TRANH HAI TỐ NỮ
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Ðôi lứa như in tờ giấy trắng,
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Còn thú vui kia sao chẳng thấy,
Trách ông thợ vẽ khéo vô tình!
NS Hồ Xuân Hương


HỌA: TRANH  ĐÔ VẬT
Trạng vật lăm le vận sức mình
Khố quàng hạ thể gợi khoe xinh
Vai u thịt bắp dương tròng trắng
Hàm én râu hùm trợn mắt xanh
Rúc rich đào tơ soi kỹ lưỡng
Trầm trồ liễu yếu đoán mong manh
Ao ao ước ước chi thêm bực
Vỡ lẽ rồi ra lại thất tình…
Bóng Tà Dương

Họa : Tranh Hai Tố Nữ
Bấy nhiêu niên kỷ cô em mình ?
Mẹ nắn hai nàng thật quá xinh !
Lúng luyến vành môi, tươi má đỏ
Dịu dàng tia mắt, diễm mi xanh
Hải Đường khép nép tình khao khát
Thược dược ngậm ngùi phận mảnh manh
Chẳng muốn làm tiên nơi cõi tục
Con tim tỷ muội mộng xuân tình !
Ngthien Blogtiengviet 08.6.13

Không có nhận xét nào: