Trang

9 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM VOIDệt thơ: Bóng tà dương
XXIII.  PHẨM VOI
(Nagavagga)304.    
Voi hùng xuất trận hứng lằn tên
Nhẫn nhục như mình bị báng xiên
Có lắm người chê đành phá giới
Quay đầu hận ghét kẻ tu nên

305.    
Huấn luyện voi thuần biểu diễn chơi
Lại cho vua cỡi được ban lời
Luyện lòng ẩn nhẫn chê bai mặc
Mới chính là hơn cả mọi người

306.    
Con la nhu tánh tốt lành thay
Tuấn mã thuần cương dễ dậy này
Khổng tượng Kiều la chăm chỉ lắm
Tự mình điều luyện lại ngàn hay

307.    
Xe nhanh chẳng chạy đến sơn hoàng
Ngựa giỏi không phi tới Niết Bàn.
Ai khéo tự mình điều luyện lấy
Mới mong cập bến chốn miên hằng

308.    
 Voi nhà tài hộ bỗng hung hăng
Dục tính trong mình đã phát tăng
Buộc trói bỏ ăn nào đếm xỉa
Chỉ luôn nhung nhớ đến tình đàn

309.    
Lợn kia ưa ngủ lại ăn nhiều
Thật vậy phàm phu nếu giống heo
Bồm bộp phì phò trưa chiều tối
Bào thai tiếp tục kiếp quành theo

310.    
Quá khứ ta thường rất bỏ bê
Buông theo dục lạc gọi không về
Nay mong điều phục như câu tượng
Chế ngự luông tuồng diệt quẫn mê

311.    
Siêng năng phòng hộ sống ngày ngày
Tự cứu nguy nàn vui vẻ thay
Hãy giống như voi luôn cố gắng
Vượt qua tai biến chốn sa lầy

312.    
Đường đời gặp bạn bước cùng nhau
Hướng thiện cao siêu trí lự giầu
Hàng phục gian nguy không nản chí
Vui mừng kết nghĩa trọng dài lâu

313.    
Đời không tri ngộ bậc hiền lương
Trí lự dồi dào sống thiện lương
Hãy ở giống voi thân độc nhất
Như vua tránh loạn đợi binh cường

314.    
Thà ở độc thân chẳng vướng sầu
Hơn gần ngu muội kết tình sâu
Một mình chẳng ngã sa tình dục
Tựa chú tượng hùng chốn núi sâu

315.    
Lâu ngày gặp bạn chuyện đầy vơi
Sung túc cho đời thật thảnh thơi
Thiện nghiệp mệnh chung luôn hoan lạc
Xa lìa thống khổ cũng tràn vui

316.    
Kính dưỡng mẹ hiền trọn kiếp vui
Cha già phụng hiếu mãi xinh đời
Sa môn phục vụ tâm hoan hỷ
Thánh trí ân cần thật thảnh thơi

317.    
Tuổi già giới luật cuộc đời vui
Chánh tín thành tâm chẳng ngậm ngùi
Trí tuệ cao dầy tràn an lạc
Làm lành tránh dữ nỗi sầu lui

Bóng tà dương

Không có nhận xét nào: