Trang

26 tháng 6, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 3-5. TỬ VONGKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Nhất
- Chương 03 –

1.     TỬ VONG (Gv3, 1-11)
Nhân sinh đang sống dưới bầu trời
Thuận nghịch chung hòa tách nhập thôi
Sống chết con đường hai kiếp khổ
Mất còn đôi ngả rõ ràng thôi

Một độ  trồng cây lại nhổ đi
Giết rồi cứu chữa ngỡ tường suy
Xây xong đạp đổ thành công cốc
Hết khóc lại cười chuyện thị phi

Than thở não nùng đến múa ca
Lượm quăng hòn đá tận xa xa
Hôn rồi hất hủi đầy mâu thuẫn
Tìm kiếm kho tàng lại vứt qua

Xé rách tan tành tiếp vá khâu
Lặng thinh - gào thét thói đâu đâu
Ghét- yêu lẫn lộn nay mai đó
Gây chiến- làm hòa chuyện bể dâu

Vất vả còng lưng được nỗi gì?
Ơn trên trao phó thẳng đường đi
Lòng luôn tin tưởng vào Thiên Chúa
Phó thác tâm tình phận khắc ghi

Này ơn Thiên chúa giáng chư dân
Vũ trụ bao la mãi chuyển vần
Một chút tuệ khôn bằng hạt cát
Làm sao thấu triệt mọi tinh vân

Không có nhận xét nào: