Trang

1 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 5-8. MIỆNG LƯỠIKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Nhất
- Chương 05 –

8.     MIỆNG LƯỠI (Gv 5, 1-8)
Chớ nói nhiều lời chẳng ích chi
Lỗi lầm do miệng lắm ngu si
Thiên cao thính chí hẳng nghe thấu
Ngôn ngữ ba hoa phỏng lợi gì?

Đừng hứa rồi quên chẳng thực hành
Thề nguyền phải giữ với cao xanh
Bao nhiêu gẫy đổ đều do miệng
Thiên Chúa nhìn vào ghét quẩn quanh

Mộng mơ huyễn tưởng nói cho nhiều
Phù phiếm hoài công kẻ lắm điều
Bào chữa vu vơ hòng khỏa lấp
Đừng làm miệng lưỡi mở nghiêng xiêu

Bất công áp bức xảy triền miên
Chà đạp nhân quyền chớ ngạc nhiên
Ông lớn đằng sau ông lớn nữa
Gió to sóng cả lật con thuyền

Hoa màu ruộng đất ở trần gian
Chẳng của riêng gì chỉ Chúa ban
Hoàng đế phải nhờ đồng ruộng cả
Cầm bằng ngạo nghễ chỉ lầm than

Không có nhận xét nào: