Trang

23 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG… CHÊ
NGỌA TRIỀU: LÊ LONG ĐĨNH
Quỷ sứ đầu thai quấy nước Nam
Là Lê Long Đĩnh kẻ hung tàn
Hôn quân tiếm đoạt trừ huynh đệ
Bạo chúa khinh thường hại thứ dân
Tù tội dìm sông hơi chết ngạt
Đầu sư róc mía máu loang tràn
Tuổi đời hăm bốn quy âm phủ
Lịch sử ghi rành đứa ác nhân
Bongtaduong


QUỶ VƯƠNG: LÊ UY MỤC
An Nam tứ bách vận ưu trường
Thiên ý như hà giáng quỷ vương? (*)
Tổ mẫu ra tay trừ chẳng tiếc
Họ hàng xuống lệnh khử không thương
Giao hoan mỹ nữ đâm đừng hỏi
Thỏa mãn cung tần chém đố nương
Đảo chánh hôn quân bình xã tắc
Bêu đầu đại bác nổ tan xương
Bongtaduong

(*) Hứa Thiên Tích phó sứ giả nhà Minh đã lẩm bẩm một câu thơ khi sang yết kiến, rồi chẳng mấy chốc, đã lan truyền tới tất cả triều thần. Đó là: An Nam tứ bách vận ưu trường/ Thiên ý như hà giáng quỷ vương? Tạm dịch: Vận nước An Nam còn dài bốn trăm năm/ Không biết lòng trời thế nào mà lại giáng cho một ông vua quỷ sứ)….


TRƯ VƯƠNG: LÊ TƯƠNG DỰC
Hôn quân Lê Oánh tướng như heo (*)
Đệ nhất dâm tà, ác tợ beo
Trăm nóc điện cung nên tưởng phú
Nghìn tường thành lũy ngỡ rằng siêu
Khỏa thân nữ tử du thuyền liễu
Lõa thể cung nhân điện gấm điều
Quả báo bảy năm ngai quỷ đế
Trên đường bôn tẩu chết tan tiêu
Bongtaduong

(*) Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Tháng Giêng năm Quý Dậu (1513), chánh sứ nhà Minh là Trần Nhược Thuỷ và Phó sứ là Phạm Hy Tăng sang phong cho Tương Dực làm An Nam quốc vương và nhận xét: Quốc vương An Nam mặt thì đẹp mà người lệch, tính thích dâm, là vua lợn, loạn vong sẽ không bao lâu...

Không có nhận xét nào: