Trang

9 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG … THỔI
AN ỦI
Chân lấm tay bùn sống khổ sao
Mình ơi số kiếp lẽ đâu nào
Quân vương chính tớ thời chưa đến
Hoàng hậu là em mệnh chửa vào
Nhất trí cho anh sung mãn gởi
Yên lòng để thiếp hứng tình trao
Mười năm an ủi vua đâu đến
Chỉ thấy triều đình: chục tí nhau
Bongtaduong

TỈ TÊ
Yêu nhau mấy tháng đã bồn chồn
Say đắm trao tình những nụ hôn
Thủ thỉ đường phèn êm ái siết
Rù rì mật ngọt vuốt ve ôm
Khởi đầu cỡi ngựa hung hăng tiến
Dứt cuộc lên thuyền cuống quýt giông
Một đóa băng trinh thành nhớp nhúa
Than ôi bùn ngập cả linh hồn
Bongtaduong

CHỮ TRINH
Một mẩu mong manh cố giữ gìn
Gọi là tiết hạnh khối băng trinh
Khi còn chiến lũy an vô sự
Lúc mất thành trì vỡ hết linh
Quân địch hò la nên bất động
Sứ thần léo nhéo hãy làm thinh
Hồi môn chút ấy vô cùng quý
Xưa vậy nhưng giờ chuyện nhẹ khinh
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: