Trang

7 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 7-12 KHÔN NGOANKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Hai
- Chương 07 –
 
12.       KHÔN NGOAN(Gv7, 11-29)
Khôn ngoan đáng quý biết ngần nào
Hữu ích cho người lợi biết bao
Hiểu biết cộng thêm tăng trí tuệ
Cho mình thông mẫn chẳng lao đao

Hãy nhìn Thiên Chúa tạo kỳ công
Uốn sao cho thẳng mọi đường cong
Rủi ro- may mắn nên chiêm nghiệm
Ai biết ngày cùng thấu cạn nông

Sống đời công chính lại tiêu vong
Thủ ác ngang nhiên cứ bảo tồn
Tuyệt đối như mò kim đáy bể
Tìm đâu cho được loại tinh ròng

Khôn ngoan mạnh mẽ biết dường nào
Dũng mãnh hơn mười thủ lãnh cao
Thiên hạ vào ra hay tọc mạch
Đừng nghe chi hết một lời nào

Hết lòng khảo sát lẽ khôn ngoan
Thẩm định điều tra thật kỹ càng
Nhận thức truy tìm cho thấu lẽ
Dại khờ sinh ác gạt đi phăng

Cay đắng làm sao tính nữ nhân
Thân hình cạm bẫy lưới tình giăng
Cánh tay ẻo lả là dây trói
Khi ngã sa vào khó thoát thân

Đàn ông xứng đáng đúng nam nhi
Tìm giữa ngàn người chẳng khó chi
Muôn triệu đàn bà mà thắp đuốc
Đố tìm  cho thấy một dung nghi

Thiên chúa tạo nên giống thế nhân
Gieo thẳng vào hồn chữ thiện căn
Chính họ sa đà luôn rắc rối
Quanh co dối trá lạc mê lầm

Không có nhận xét nào: