Trang

15 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG…ÁI
SƠN TINH THỦY TINH
Mỵ nương công chúa đức vua Hùng
Sính lễ hôn nhân thật lạ lùng
Sừng giác- ngà voi Sơn trước sớm
San hô -trai ngọc Thủy sau cùng
Thần non ăn cả đâm mê đắm
Quỷ nước về không hóa khật khùng
Bão lụt trả thù do mất vợ
Chỉ vì cái đó chẳng… từng tưng
Bongtaduong


TRỌNG THỦY MỴ CHÂU
Nỡ lòng để mất nước non Âu
Công chúa mê tình chính Mỵ châu
Thục Phán điên cuồng thành sụp mất!
Kim quy ngơ ngác nỏ còn đâu!
Giống dòng đứt đoạn đổi bi thảm
Máu huyết lìa chia biển não sầu
Trọng thủy gieo mình ôi đã muộn
Bao đời giếng đó ngợp lòng sâu
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: