Trang

3 tháng 7, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 19

VỊNH VÚ
Vô cùng hãnh diện chị em ta
Trân quý người đời gọi nhũ hoa
Con đỏ mân mê xơi tí sữa
Bố cu táy máy nếm đồng quà
Một nguồn dự trữ hưng nhân loại
Hai mạch tồn kho thịnh quốc gia
Thiên chức cao vời cần bảo trọng
Cớ sao bỏ phí uổng chăng mà!
Bongtaduong


VỊNH CỦA QUÝ
Một nửa trần gian khác chỗ này
Thư hùng mấy trận thử ai hay
Cung tần ríu rít từ nơi đó
Tướng sĩ tuần hành ở chốn đây
Thiên thể phồng to đừng hoảng hốt
Tnh cầu xẹp nhỏ chớ chê bai
Giận nhau đừng có văng bừa bãi
Kẻo phạm thần thiêng đã đặt bày
Bongtaduong


VỊNH ĐẦU LÂU
Thành trì bảo vệ cả càn khôn
Giờ chỉ còn khung ngó hết hồn
Linh hoạt ngũ quan xưa ngự đó
Trơ lỳ thất khiếu đã nằm không
Điều hành dũng mãnh như triều sóng
Ra lệnh oai hùng tựa bão giông
Ơi hỡi trăm năm là mấy nhỉ?
Nay tôi lặng lẽ giữa hoang đồng
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: